หมายเลข ID หัวข้อ : 00262270 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/05/2021

การแก้ปัญหาการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth กับ Android TV (X74 / X75 ซีรีส์)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ขั้นตอนในการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ Bluetooth® ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างอุปกรณ์เสียงและ Android TV™ ของท่านจะขึ้นอยู่กับอาการนั้น ๆ ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาสำหรับอาการที่ท่านพบ

  ไม่มีเสียงจากอุปกรณ์เสียงเมื่อเชื่อมต่อทีวีผ่าน Bluetooth

  เสียงมีการบิดเบือนหรือออดิโอไม่ตรงกับภาพ (Lip-Sync)

  ไม่สามารถเปลี่ยนระดับเสียงของเครื่อง Soundbar ด้วยรีโมทคอนโทรลทีวีได้

  อุปกรณ์ Bluetooth ไม่ปิดลงไปเมื่อฉันปิดทีวี

  ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่อง Soundbar ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้

  มีหัวข้อแยกออกไป ถ้าหากท่านต้องการจะตรวจดูว่าท่านสามารถ ใช้ หูฟัง ลำโพง Bluetooth หรือเครื่อง Soundbar ของท่านกับทีวีได้หรือไม่