หมายเลข ID หัวข้อ : 00120235 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/08/2018

การเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายใน Android TV ของคุณ.

  วิธีการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

  อุปกรณ์ wireless LAN ในตัวจะช่วยให้คุณเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และ เพลิดเพลินกับข้อดีต่าง ๆ ของการใช้เครือข่ายในสภาวะแวดล้อมที่ไม่มีสาย.

  (A) PC
  (B) Wireless router (access point)
  (C) Modem
  (D) Internet

  Android - Network connected devices (abcd)

  1. การเซ็ตอัพเราท์เตอร์ไร้สาย (หรือแอคเซสพอยต์) ของคุณ.
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานเราท์เตอร์ไร้สายของคุณ (หรือแอคเซสพอยต์) หรือติดต่อสอบถามกับบุคคลที่ทำการเซ็ตอัพเครือข่ายนั้น (แอดมินของเครือข่าย).
  2. กดที่ปุ่ม HOME, จากนั้น เลือกที่ [Settings] > [Network] > [Network setup] > [Easy].

   HOME

   Android - Home

   Settings

   Android - Settings

   Network

   Android - Network setup

   Network setup [Easy]

   Android - Network setup
  3. เลือก Wi-Fi และทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอ เพื่อทำการเซ็ตอัพให้เสร็จ.

  หมายเหตุ:

  • เครือข่ายที่เชื่อมต่อได้ของคุณจะต้องมีแสดงในชั้นมีเดียของ Settings ที่อยู่กับไอคอน Settings.
  • เมื่อใส่รหัส Wi-Fi, ให้กดที่ OK เพื่อให้แสดงแป้นพิมพ์เสมือนขึ้นมา.

  การปิด Wireless LAN ที่อยู่ในตัวเครื่อง.

  กดที่ปุ่ม HOME, จากนั้น เลือกที่ [Settings] > [Network] > [Advanced settings] > [Built-in Wi-Fi] > [Off].

  HOME

  Android - Home

  Settings

  Android - Settings

  Network

  Android - Network setup

  Advanced settings

  Android - Network advanced settings

  Built-in Wi-Fi [Off]

  Android - Built-in wifi

  หมายเหตุ:

  • เพื่อให้การสตรีมวิดีโอเป็นไปด้วยความราบรื่น:
   เปลี่ยนการปรับตั้งเราท์เตอร์ไร้สายของคุณ (หรือแอคเซสพอยต์) ให้เป็น 802.11n หรือ 11ac ถ้าหากเป็นไปได้. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของวิธีการเปลี่ยนแปลงการปรับตั้ง, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานเราท์เตอร์ไร้สายของคุณ (หรือแอคเซสพอยต์) หรือติดต่อสอบถามกับบุคคลที่ทำการเซ็ตอัพเครือข่ายนั้น (แอดมินของเครือข่าย). ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้น, ให้เปลี่ยนแปลงการปรับตั้งเราท์เตอร์ไร้สายของคุณ (หรือแอคเซสพอยต์) ไปที่ 5 GHz, ซึ่งอาจจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของการสตรีมมิ่งวิดีโอให้ดีขึ้นได้.
   ย่าน 5 GHz อาจจะไม่มีการรองรับขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ. ถ้าหากไม่มีการรองรับย่าน 5 GHz, ทีวีนั้นจะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเราท์เตอร์ไร้สาย (แอคเซสพอยต์) ที่ใช้ย่านความถี่ 2.4 GHz.

  การใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ WEP กับเราท์เตอร์ไร้สาย (แอคเซสพอยต์), เลือกที่ [Easy] > [Wi-Fi] > [Connect by scan list].

  HOME

  Android - Home

  Settings

  Android - Settings

  Network

  Android - Network setup

  Network setup [Easy]

  Android - Network setup

  Wi-Fi

  Android - WiFi

  Connect by Scan list

  Android - Connect by scan list

  หมายเหตุ:

  • รายการปรับตั้งต่าง ๆ (เช่น IP address, subnet mask, DHCP) อาจจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือเราท์เตอร์. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของเราท์เตอร์ไร้สายที่จัดมาให้โดยผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือที่มาพร้อมกับเราท์เตอร์นั้น. คุณสามารถติดต่อสอบถามกับบุคคลผู้ทำการเซ็ตอัพเครือข่ายนั้น (แอดมินของเครือข่าย).
  • ถ้าหากคุณเลือกที่ตัวเลือก [Show password] ในหน้าจอป้อนรหัสผ่าน, รหัสผ่านที่เปิดเผยอาจสามารถเห็นโดยผู้อื่นได้.


  เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายโดยใช้สาย LAN


  การเชื่อมต่อกับ LAN แบบใช้สายจะทำให้คุณเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายในบ้านของคุณ. การเชื่อมต่อสาย LAN เข้ากับทีวีของคุณ.

  • LAN cable
  • PC
  • Modem with router functions
  • Internet

  Android - Wired (LAN Cable)

  1. การเซ็ตอัพเราท์เตอร์ LAN ของคุณ.
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน LAN เราท์เตอร์ของคุณ, หรือ ติดต่อสอบถามกับบุคคลที่ทำการเซ็ตอัพเครือข่ายนั้น (แอดมินของเครือข่าย).
  2. กดที่ปุ่ม HOME, จากนั้น เลือกที่ [Settings] > [Network] > [Network setup] > [Easy].

   HOME

   Android - Home

   Settings

   Android - Settings

   Network

   Android - Network setup

   Network setup [Easy]

   Android - Network setup
  3. เลือก Wired Lan และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้ง.

  หมายเหตุ:

  • รายการปรับตั้งต่าง ๆ (เช่น IP address, subnet mask, DHCP) อาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือเราท์เตอร์นั้น ๆ. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดให้โดยผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ ที่จัดมาให้พร้อมกับเราท์เตอร์นั้น. คุณสามารถติดต่อสอบถามกับบุคคลผู้ทำการเซ็ตอัพเครือข่ายนั้น (แอดมินของเครือข่าย).
  • ภาพถ่ายหน้าจอที่นำมาแสดงนี้สำหรับใช้อ้างอิงเท่านั้น. หน้าจอที่แท้จริงอาจมีความแตกต่างไปเล็กน้อยขึ้นอยู่กับประเทศ, รุ่นเครื่อง หรือ เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของคุณ.