หมายเลข ID หัวข้อ : 00120235 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/08/2018

การเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายใน Android TV ของคุณ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

วิธีการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

อุปกรณ์ wireless LAN ในตัวจะช่วยให้คุณเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และ เพลิดเพลินกับข้อดีต่าง ๆ ของการใช้เครือข่ายในสภาวะแวดล้อมที่ไม่มีสาย.

(A) PC
(B) Wireless router (access point)
(C) Modem
(D) Internet

Android - Network connected devices (abcd)

 1. การเซ็ตอัพเราท์เตอร์ไร้สาย (หรือแอคเซสพอยต์) ของคุณ.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานเราท์เตอร์ไร้สายของคุณ (หรือแอคเซสพอยต์) หรือติดต่อสอบถามกับบุคคลที่ทำการเซ็ตอัพเครือข่ายนั้น (แอดมินของเครือข่าย).
 2. กดที่ปุ่ม HOME, จากนั้น เลือกที่ [Settings] > [Network] > [Network setup] > [Easy].

  HOME

  Android - Home

  Settings

  Android - Settings

  Network

  Android - Network setup

  Network setup [Easy]

  Android - Network setup
 3. เลือก Wi-Fi และทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอ เพื่อทำการเซ็ตอัพให้เสร็จ.

หมายเหตุ:

 • เครือข่ายที่เชื่อมต่อได้ของคุณจะต้องมีแสดงในชั้นมีเดียของ Settings ที่อยู่กับไอคอน Settings.
 • เมื่อใส่รหัส Wi-Fi, ให้กดที่ OK เพื่อให้แสดงแป้นพิมพ์เสมือนขึ้นมา.

การปิด Wireless LAN ที่อยู่ในตัวเครื่อง.

กดที่ปุ่ม HOME, จากนั้น เลือกที่ [Settings] > [Network] > [Advanced settings] > [Built-in Wi-Fi] > [Off].

HOME

Android - Home

Settings

Android - Settings

Network

Android - Network setup

Advanced settings

Android - Network advanced settings

Built-in Wi-Fi [Off]

Android - Built-in wifi

หมายเหตุ:

 • เพื่อให้การสตรีมวิดีโอเป็นไปด้วยความราบรื่น:
  เปลี่ยนการปรับตั้งเราท์เตอร์ไร้สายของคุณ (หรือแอคเซสพอยต์) ให้เป็น 802.11n หรือ 11ac ถ้าหากเป็นไปได้. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของวิธีการเปลี่ยนแปลงการปรับตั้ง, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานเราท์เตอร์ไร้สายของคุณ (หรือแอคเซสพอยต์) หรือติดต่อสอบถามกับบุคคลที่ทำการเซ็ตอัพเครือข่ายนั้น (แอดมินของเครือข่าย). ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้น, ให้เปลี่ยนแปลงการปรับตั้งเราท์เตอร์ไร้สายของคุณ (หรือแอคเซสพอยต์) ไปที่ 5 GHz, ซึ่งอาจจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของการสตรีมมิ่งวิดีโอให้ดีขึ้นได้.
  ย่าน 5 GHz อาจจะไม่มีการรองรับขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ. ถ้าหากไม่มีการรองรับย่าน 5 GHz, ทีวีนั้นจะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเราท์เตอร์ไร้สาย (แอคเซสพอยต์) ที่ใช้ย่านความถี่ 2.4 GHz.

การใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ WEP กับเราท์เตอร์ไร้สาย (แอคเซสพอยต์), เลือกที่ [Easy] > [Wi-Fi] > [Connect by scan list].

HOME

Android - Home

Settings

Android - Settings

Network

Android - Network setup

Network setup [Easy]

Android - Network setup

Wi-Fi

Android - WiFi

Connect by Scan list

Android - Connect by scan list

หมายเหตุ:

 • รายการปรับตั้งต่าง ๆ (เช่น IP address, subnet mask, DHCP) อาจจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือเราท์เตอร์. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของเราท์เตอร์ไร้สายที่จัดมาให้โดยผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือที่มาพร้อมกับเราท์เตอร์นั้น. คุณสามารถติดต่อสอบถามกับบุคคลผู้ทำการเซ็ตอัพเครือข่ายนั้น (แอดมินของเครือข่าย).
 • ถ้าหากคุณเลือกที่ตัวเลือก [Show password] ในหน้าจอป้อนรหัสผ่าน, รหัสผ่านที่เปิดเผยอาจสามารถเห็นโดยผู้อื่นได้.


เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายโดยใช้สาย LAN


การเชื่อมต่อกับ LAN แบบใช้สายจะทำให้คุณเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายในบ้านของคุณ. การเชื่อมต่อสาย LAN เข้ากับทีวีของคุณ.

 • LAN cable
 • PC
 • Modem with router functions
 • Internet

Android - Wired (LAN Cable)

 1. การเซ็ตอัพเราท์เตอร์ LAN ของคุณ.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน LAN เราท์เตอร์ของคุณ, หรือ ติดต่อสอบถามกับบุคคลที่ทำการเซ็ตอัพเครือข่ายนั้น (แอดมินของเครือข่าย).
 2. กดที่ปุ่ม HOME, จากนั้น เลือกที่ [Settings] > [Network] > [Network setup] > [Easy].

  HOME

  Android - Home

  Settings

  Android - Settings

  Network

  Android - Network setup

  Network setup [Easy]

  Android - Network setup
 3. เลือก Wired Lan และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้ง.

หมายเหตุ:

 • รายการปรับตั้งต่าง ๆ (เช่น IP address, subnet mask, DHCP) อาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือเราท์เตอร์นั้น ๆ. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดให้โดยผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ ที่จัดมาให้พร้อมกับเราท์เตอร์นั้น. คุณสามารถติดต่อสอบถามกับบุคคลผู้ทำการเซ็ตอัพเครือข่ายนั้น (แอดมินของเครือข่าย).
 • ภาพถ่ายหน้าจอที่นำมาแสดงนี้สำหรับใช้อ้างอิงเท่านั้น. หน้าจอที่แท้จริงอาจมีความแตกต่างไปเล็กน้อยขึ้นอยู่กับประเทศ, รุ่นเครื่อง หรือ เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของคุณ.