หมายเลข ID หัวข้อ : 00116655 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/07/2018พิมพ์

Touchpad Remote Control ไม่ทำงานหลังการทำ Factory data reset หรือหลังจาก ลบรายการของ Touchpad Remote Control ออกจากรายการ Device ในการตั้งค่าของ Bluetooth .

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการลงทะเบียนตัวรีโมท.

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใส่แบตเตอรี่เข้าไปอย่างถูกต้องแล้ว.
  2. อัปเดตทีวีให้เป็นซอฟต์แวร์ระบบตัวล่าสุด.
   สำหรับวิธีการอัปเดต ให้อ้างอิงกับ: 
   วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.
  3. กดค้างที่ปุ่ม INPUT บนเครื่องทีวี ไว้นานอย่างน้อย 5 วินาที, และทำการลงทะะเบียน Touchpad Remote Control นั้นเข้าไปจากหน้าจอที่แสดงขึ้นมานั้น.

  หมายเหตุ: ถ้าหากยังคงไม่สามารถใช้งานได้หลังการทำตามขั้นตอนข้างต้น กรุณาทำ การปรับให้เป็นค่าเริ่มต้นตัว Touchpad Remote Control .