หมายเลข ID หัวข้อ : 00080076 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/10/2020

มีความผิดพลาด 7003 หรือ 7013 แสดงขึ้นมา เมื่อพยายามจะดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์ผ่านทาง TV.

ความผิดพลาด 7003 หรือ 7013

  การดาวน์โหลดตัวอัพเดตซอฟตแวร์จะต้องใช้การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีความเสถียร. การอัพเดตอาจจะทำได้ไม่สำเร็จและมีข้อความแสดงความผิดพลาด 7003 หรือ 7013 ขึ้นมา เนื่องจากสภาวะการเชื่อมต่อของเครือข่าย. ให้ลองทำตามตัวเลือกต่าง ๆ ต่อไปนี้เพื่อทำการดาวน์โหลดตัวอัพเดต:

  • ทำการดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์อัพเดตจากเว็บไซต์นี้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งเข้าไปด้วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์ USB.
  • ตั้งค่า การปรับตั้งการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ ให้เป็น On จากเมนูของทีวี.
   หมายเหตุ: การปรับตั้งการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ นี้จะทำให้ทีวีทำการดาวน์โหลดตัวอัพเดตตัวใหม่มาให้โดยอัตโนมัติในขณะที่อยู่โหมด standby.
   1. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME.
   2. เลือกที่ Help.
   3. เลือกที่ Customer Support.
   4. เลือกที่ Automatic software download.