หมายเลข ID หัวข้อ : 00088203 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/04/2017

ทีวีของฉันรองรับการเล่นคอนเทนท์ 4K จากอินพุทของ USB หรือการสตรีมจากอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2014 4K BRAVIA TV จะรองรับการเล่นคอนเทนท์ 4K ดังต่อไปนี้:

  • ผ่านทางอินพุทของ USB: รองรับรูปภาพ และวิดีโอ (HEVC) 4K.
  • ผ่านทางอินพุทของ HDMI: รองรับวิดีโอและรูปภาพ 4K.
  • ผ่านทาง DLNA: รองรับรูปภาพ 4K, ไม่ รองรับวิดีโอ 4K.

สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับตารางด้านล่าง

ไฟล์และฟอร์แมทต่าง ๆ ที่รองรับ.

Source/Material

 Photo

 Video

 หมายเหตุ

การสตรีมมิ่งจากอินเตอร์เน็ต

YES

NO

 

 USB input

 YES

 YES

 

 DLNA network

 YES

 NO

 

 HDMI input

 YES

YES

กล้องถ่ายภาพวิดีโอ 4K หรือเครื่องพีซีที่มีอินพุท HDMI.