หมายเลข ID หัวข้อ : 00088203 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/04/2017

ทีวีของฉันรองรับการเล่นคอนเทนท์ 4K จากอินพุทของ USB หรือการสตรีมจากอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่?

  2014 4K BRAVIA TV จะรองรับการเล่นคอนเทนท์ 4K ดังต่อไปนี้:

  • ผ่านทางอินพุทของ USB: รองรับรูปภาพ และวิดีโอ (HEVC) 4K.
  • ผ่านทางอินพุทของ HDMI: รองรับวิดีโอและรูปภาพ 4K.
  • ผ่านทาง DLNA: รองรับรูปภาพ 4K, ไม่ รองรับวิดีโอ 4K.

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับตารางด้านล่าง

  ไฟล์และฟอร์แมทต่าง ๆ ที่รองรับ.

  Source/Material

   Photo

   Video

   หมายเหตุ

  การสตรีมมิ่งจากอินเตอร์เน็ต

  YES

  NO

   

   USB input

   YES

   YES

   

   DLNA network

   YES

   NO

   

   HDMI input

   YES

  YES

  กล้องถ่ายภาพวิดีโอ 4K หรือเครื่องพีซีที่มีอินพุท HDMI.