หมายเลข ID หัวข้อ : 00091196 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/12/2017

ต้องมีอะไรบ้างในการใช้ฟีเจอร์ DLNA ในการสตรีมมีเดียในอุปกรณ์มือถือ (สมาร์ทโฟน / แทปเล็ต) เข้ากับทีวีของฉัน?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  1. สมาร์ทโฟน และ อุปกรณ์ที่ใช้งานวิดีโออินเทอร์เน็ตได้ ที่จะต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายในพื้นที่ (LAN) เดียวกัน.
  2. แอป DLNA media server จะต้องติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟน.
    • ถ้าหากท่านใช้อุปกรณ์ Android ให้ใช้ แอป Google Play ในโทรศัพท์ในการหาแอปดังกล่าว.
    • ถ้าหากท่านใช้อุปกรณ์ดิจิตอลมือถือ Apple iPhone ให้ใช้แอปพลิเคชัน Apple iTunes ในการหาแอปดังกล่าว.
  3. จะต้องใช้ DLNA Certified Digital Media Player หรือ Client. อุปกรณ์เหล่านี้สามารถจะหารูปภาพและวิดีโอจากอุปกรณ์ DLNA Certified อื่น ๆ ได้ และ เล่นในทีวี ระบบสเตอริโอ ระบบโฮมเธียเตอร์ เครื่องเล่น Blu-ray Disc (BD), มอนิเตอร์ไร้สาย และ เกมคอนโซล. การทำงานจะเหมือนกับการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพีซีของท่าน.

หมายเหตุ: ถ้าทีวีของท่านมี Wi-Fi Direct แสดงว่า อุปกรณ์มือถือของท่านสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับทีวีได้ และ ไม่จำเป็นต้องใช้ LAN สำหรับงานนี้ ให้ตรวจเช็คดูกับคู่มือใช้งานที่จัดมาให้ หรือ iManual.