หมายเลข ID หัวข้อ : 00091196 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

จำเป็นต้องใช้อะไรบ้างในการใช้ฟีเจอร์ DLNA เพื่อสตรีมมีเดียในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปให้กับทีวีของฉัน?

  1. โทรศัพท์สมาร์ทโฟน และ อุปกรณ์ที่ใช้งานDNLAได้ ที่จะต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายในพื้นที่ (LAN) เดียวกัน.
  2. แอป DLNA media server จะต้องติดตั้งไว้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน.
   • ถ้าหากท่านใช้ อุปกรณ์ Android ให้ใช้แอป Google Play store ในโทรศัพท์นั้นทำการหาแอปนี้.
   • ถ้าหากท่านใช้อุปกรณ์ดิจิทัลโมบาย Apple iPhone ให้ใช้แอปพลิเคชัน Apple iTunes ทำการหาแอปนี้.
  3. จะต้องใช้ DLNA Certified Digital Media Player หรือ Client. อุปกรณ์เหล่านี้จะสามารถหารูปภาพและวิดีโอจากอุปกรณ์ DLNA Certified อื่น ๆและเล่นในทีวี ระบบสเตอริโอ ระบบโฮมเธียเตอร์ เครื่องเล่น Blu-ray Disc (BD), มอนิเตอร์ไร้สาย และเกมคอนโซลของท่านได้. การทำงานจะเหมือนกับการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพีซีของท่าน.

  หมายเหตุ:

  • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DLNA classes ที่อธิบายในวิธีการแก้ปัญหานี้.ที่แตกต่างออกไป
  • ถ้าทีวีของท่านมี Wi-Fi Direct, แสดงว่าอุปกรณ์โมบายของท่านสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับทีวีได้ และไม่จำเป็นต้องใช้ LAN สำหรับการทำงานนี้ ให้ตรวจเช็คดูกับคู่มือใช้งานที่จัดมาให้ หรือ iManual.