หมายเลข ID หัวข้อ : 00064126 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

ทีวี 4K รองรับการเล่นกลับของคอนเทนท์ 4K ผ่านทาง USB input หรือสตรีมผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่?

การเล่นกลับของคอนเทนท์ 4K ผ่านทาง USB input หรือสตรีมผ่านทางอินเตอร์เน็ต

  ทีวี 4K Ultra HD สามารถจะรองรับ 4K ผ่านการเชื่อมต่อดังต่อไปนี้ได้:

  ถ้าหากใช้  USB input:

  • รองรับภาพถ่าย 4K.
  • ไม่รองรับวิดีโอ 4K.

  ถ้าหากใช้การเชื่อมต่อ HDMI:
  4K BRAVIA รองรับภาพยนตร์ 4K ที่เข้ามาจากอินพุท HDMI. เพื่อที่จะดูคอนเทนท์ 4K, กรุณาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 4K ต่าง ๆ ที่สามารถทำการถอดรหัส 4K ได้.

  • กล้องบันทึกภาพวิดีโอ 4K ที่มี HDMI output
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ 4K ที่มี HDMI output

  หมายเหตุ: การสตรีมมิ่ง 4K จากอินเตอร์เน็ต ไม่ได้รับการรองรับ.