หมายเลข ID หัวข้อ : 00244515 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

คุณภาพของบริการสตรีมมิ่งวิดีโออินเทอร์เน็ตในทีวีไม่ดี

    เนื่องจากเป็นผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) การใช้งานของอินเทอร์เน็ตของแต่ละภูมิภาคจึงมีเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นการลดภาระการใช้งานของแบนด์วิดธ์ บริการวีดีโอสตรีมมิ่งวีดีโอบางอันต้องมีการออกประกาศที่จะลดคุณภาพการสตรีมมิ่งวิดีโอของคอนเทนท์ของตนเองลง ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าอาจจะพบว่าคุณภาพของวิดีโอด้อยลงไปกว่าที่เคยเห็นในบางคอนเทนท์ ถึงแม้ว่าในชื่อเรื่องของ คอนเทนท์นั้นจะบอกไว้ว่ามี 4K หรือ ความละเอียดสูง แต่อาจจะมีการส่งออกมาให้ในความละเอียดระดับมาตรฐาน (SD)

    BRAVIA TV จะแสดง วีดีโอตาม ความละเอียดที่ส่งมาให้ตามบริการสตรีมมิ่งเหล่านี้ ดังนั้นถ้าคุณภาพของวิดีโอของคอนเทนท์ที่สตรีมมิ่งมามีต่ำกว่า ไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติของทีวีแต่อย่างใด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เช่นรายละเอียดแผนบริการในรายละเอียดหรือช่วงของการจำกัด ให้ตรวจเช็คกับบริษัทผู้ให้บริการแจกจ่ายแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งวีดีโอที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ