หมายเลข ID หัวข้อ : 00072333 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

มีฟอร์แมทของไฟล์ของเครื่องเล่นมีเดียใดบ้างที่เครื่องรับ โทรทัศน์ 4K รองรับได้?

  ข้อสำคัญ: วิดีโอและรูปภาพที่บันทึกใน 4K ไม่สามารถทำการเล่นในทีวีโดยใช้ฟีเจอร์ DLNA ได้. ให้ใช้การเชื่อมต่อทาง USB ทำการเล่นกลับไฟล์ 4K.

  I Codec ที่รองรับได้สำหรับ อุปกรณ์ DLNA และ USB:

  ภาพถ่าย

   ฟอร์แมทของไฟล์

   Extension

   JPEG

   *.jpg / *.jpe / *.jpeg

   MPO

   *.mpo

   RAW

   *.arw

  เพลง

   Container

   Extension

   -

   *.mp3

   -

   *.wav

   mp4

   *.mp4 / *.m4a

   3gpp

   *.3gp / *.3g2

   ASF

   *.wma

  Video:

   Container

  Extension 

   MPEG1

   *.mpg / *.mpe / *mpeg

   MPEG2PS

   *.mpg / *.mpe / *.mts

   MPEG2TS

   *.m2t/ *.m2ts / *.mts

   mp4

   *.mp4

   .avi

   *.avi

   ASF

   *.asf / *.wmv

   MKV

   *.mkv

   3gpp

   *.3gp / *3g2

   RealMedia

   *.rm / *rmbv / *.rv

   MOV

   *.mov

   WebM

   *.webm

  II. Audio Codec Sampling Rate ที่รองรับได้ใน Video Content:

   Audion Code

  Sampling Rate ที่รองรับได้ 

   LPCM

   44.1k / 48k

   MPEG1L1/ MPEG1L2

   32k / 44.1k / 48k

   MPEG1L3

   32k /44.1k  / 48k

  AAC-LC 

   16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k

  HE-AAC v1/v2 

   24k / 32k / 44.1k / 48k

   AC3

   32k / 44.1k / 48k

   E-AC3

   32k / 44.1k / 48k

   VORBIS

   8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k /44.1k / 48k

   WMA9

   8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k /44.1k / 48k

   DTS core

   8k / 11.025k / 12k / 24k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

   RealAudio (sipro)

   8k / 16k

   RealAudio (cook)

   8k / 11.025k / 22.05k / 44.1k

   RealAudio (aac)

   24k / 32k / 44.1k / 48k

   µ-LAW

   8k

   PCMU8

   8k

   PCM(S16LE)

   11.025k / 16k / 44.1k

   PCM(S16BE)

   11.025k / 16k / 44.1k

  คำบรรยายใต้ภาพภายนอก (External Subtitle):

   ฟอร์แมทของไฟล์

   Extension

   เคสที่รองรับได้

   SubStation Alpha

   *.ass / *.ssa

   USB

   SubRip

   *.srt

   USB

   MicroDVD

   *.sub / *.txt

   USB

   SubViewer

   *.sub

   USB

   SAMI

   *.smi

   USB


  ทำตามขั้นตอนด้านล่าง สำหรับวิธีการเข้าถึงไฟล์ต่าง ๆ จากเครื่องเล่นมีเดีย ที่เชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์นั้น:
  1. เปิด i-Manual ขึ้นมาโดยการกดที่ปุ่ม i-Manual บนตัวรีโมท.
  2. เลือกที่ Table of Contents.
  3. ไปที่ Using Other Devices.
  4. เลือกที่ USB Device.
  5. กดที่คีย์  ลูกศรชี้ไปทางขวา 4 ครั้งเพื่อให้แสดง Page 5.
  6. เลือกที่ Jump ไปที่ไอคอนรายการในหน้านั้น.
  7. เลือกที่ Yes.
  หมายเหตุ:
  • ไฟล์ RAW (Photo) รองรับเฉพาะกรณีการใช้ USB เท่านั้น.
  • ไฟล์ LPCM (Music) รองรับเฉพาะกรณีการใช้ DLNA เท่านั้น.