หมายเลข ID หัวข้อ : 00072333 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

มีฟอร์แมทของไฟล์ของเครื่องเล่นมีเดียใดบ้างที่เครื่องรับ โทรทัศน์ 4K รองรับได้?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: วิดีโอและรูปภาพที่บันทึกใน 4K ไม่สามารถทำการเล่นในทีวีโดยใช้ฟีเจอร์ DLNA ได้. ให้ใช้การเชื่อมต่อทาง USB ทำการเล่นกลับไฟล์ 4K.

I Codec ที่รองรับได้สำหรับ อุปกรณ์ DLNA และ USB:

ภาพถ่าย

 ฟอร์แมทของไฟล์

 Extension

 JPEG

 *.jpg / *.jpe / *.jpeg

 MPO

 *.mpo

 RAW

 *.arw

เพลง

 Container

 Extension

 -

 *.mp3

 -

 *.wav

 mp4

 *.mp4 / *.m4a

 3gpp

 *.3gp / *.3g2

 ASF

 *.wma

Video:

 Container

Extension 

 MPEG1

 *.mpg / *.mpe / *mpeg

 MPEG2PS

 *.mpg / *.mpe / *.mts

 MPEG2TS

 *.m2t/ *.m2ts / *.mts

 mp4

 *.mp4

 .avi

 *.avi

 ASF

 *.asf / *.wmv

 MKV

 *.mkv

 3gpp

 *.3gp / *3g2

 RealMedia

 *.rm / *rmbv / *.rv

 MOV

 *.mov

 WebM

 *.webm

II. Audio Codec Sampling Rate ที่รองรับได้ใน Video Content:

 Audion Code

Sampling Rate ที่รองรับได้ 

 LPCM

 44.1k / 48k

 MPEG1L1/ MPEG1L2

 32k / 44.1k / 48k

 MPEG1L3

 32k /44.1k  / 48k

AAC-LC 

 16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k

HE-AAC v1/v2 

 24k / 32k / 44.1k / 48k

 AC3

 32k / 44.1k / 48k

 E-AC3

 32k / 44.1k / 48k

 VORBIS

 8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k /44.1k / 48k

 WMA9

 8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k /44.1k / 48k

 DTS core

 8k / 11.025k / 12k / 24k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

 RealAudio (sipro)

 8k / 16k

 RealAudio (cook)

 8k / 11.025k / 22.05k / 44.1k

 RealAudio (aac)

 24k / 32k / 44.1k / 48k

 µ-LAW

 8k

 PCMU8

 8k

 PCM(S16LE)

 11.025k / 16k / 44.1k

 PCM(S16BE)

 11.025k / 16k / 44.1k

คำบรรยายใต้ภาพภายนอก (External Subtitle):

 ฟอร์แมทของไฟล์

 Extension

 เคสที่รองรับได้

 SubStation Alpha

 *.ass / *.ssa

 USB

 SubRip

 *.srt

 USB

 MicroDVD

 *.sub / *.txt

 USB

 SubViewer

 *.sub

 USB

 SAMI

 *.smi

 USB


ทำตามขั้นตอนด้านล่าง สำหรับวิธีการเข้าถึงไฟล์ต่าง ๆ จากเครื่องเล่นมีเดีย ที่เชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์นั้น:
  1. เปิด i-Manual ขึ้นมาโดยการกดที่ปุ่ม i-Manual บนตัวรีโมท.
  2. เลือกที่ Table of Contents.
  3. ไปที่ Using Other Devices.
  4. เลือกที่ USB Device.
  5. กดที่คีย์  ลูกศรชี้ไปทางขวา 4 ครั้งเพื่อให้แสดง Page 5.
  6. เลือกที่ Jump ไปที่ไอคอนรายการในหน้านั้น.
  7. เลือกที่ Yes.
หมายเหตุ:
  • ไฟล์ RAW (Photo) รองรับเฉพาะกรณีการใช้ USB เท่านั้น.
  • ไฟล์ LPCM (Music) รองรับเฉพาะกรณีการใช้ DLNA เท่านั้น.