หมายเลข ID หัวข้อ : 00078004 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/09/2015

ฉันจะสามารถใช้กล้องนี้ทำการลบข้อมูลที่บันทึกของ GPS ได้หรือไม่?

ลบข้อมูลบันทึกของ GPS จากกล้อง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เพื่อทำการลบข้อมูลบันทึกของ GPS จำเป็นต้องทำการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำในตัวกล้องนั้น วิธีการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำ

คำเตือน: มีความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูล. การฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำจะทำการลบข้อมูลที่เก็บไว้ทั้งหมดออกไป.

หมายเหตุ: ไฟล์ GPS log สามารถจะลบออกไปได้ด้วยตนเองจากการ์ดหน่วยความจำของท่านโดยการเข้าไปที่โฟลเดอร์ \PRIVATE\SONY\GPS โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์.