หมายเลข ID หัวข้อ : 00244462 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2020พิมพ์

วิธีการนำเข้าวิดีโอจาก กล้องบันทึกวิดีโอโดยใช้เครื่องบันทึก

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อนำเข้าวิดีโอจาก กล้องบันทึกวิดีโอโดยใช้เครื่องบันทึก

  ข้อสำคัญ: ถ้าต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อทำในขั้นตอนด้านล่างใด ๆ ให้เสร็จสิ้น ให้ศึกษาจากคู่มือการใช้งานของกล้องบันทึกวิดีโอหรือเครื่องบันทึกนั้น คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

  1. เชื่อมต่อพอร์ตเอาต์พุตในกล้องบันทึกวิดีโอกับพอร์ต อินพุตของเครื่องบันทึกโดยใช้สายที่จัดมาให้กับกล้องบันทึกวิดีโอนั้น
   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับ กล้องบันทึกวิดีโอและ พอร์ตที่มีอยู่ใน เครื่องบันทึก อาจจะจำเป็นต้องใช้สาย Audio/Video (A/V) หรือ i.LINK ด้วยก็ได้


  2. เปิดเครื่องบันทึกขึ้นมา
  3. สำหรับการตั้งค่าอินพุตในเครื่องบันทึก ให้เลือกอินพุตที่เป็น Line ที่เชื่อมต่ออยู่กับกล้องบันทึกวิดีโอ
  4. เปิดกล้องบันทึกวิดีโอขึ้นมา และตั้งไปเป็นโหมดการเล่น
  5. ใน เทปหรือสื่อที่มีวิดีโออยู่เข้าไปในกล้องบันทึกวิดีโอ
   หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ใช้ได้กับ กล้องบันทึกวิดีโอที่ใช้ เทปคาสเซ็ท หรือ 8 cm DVD ถ้าหากท่านใช้ กล้องบันทึกวิดีโอที่เป็นแบบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
  6. ใส่สื่อที่ว่างเปล่าและบันทึกได้ เข้าไปในเครื่องบันทึก
  7. กดที่ปุ่ม Record บนเครื่องบันทึก
  8. กดที่ปุ่ม Play บนกล้องบันทึกวิดีโอ
  9. เมื่อ วีดีโอเล่นเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม Stop ของทั้งใน กล้องบันทึกวิดีโอและ เครื่องบันทึก

  วิดีโอก็ จะได้รับ การนำเข้าให้เสร็จแล้ว

  ไปที่ด้านบนสุดของ คู่มือการนำเข้าเทปวีดีโอ