หมายเลข ID หัวข้อ : 00139912 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/07/2021

ฉันจะสามารถหาไดรเวอร์ที่ต้องการในการเชื่อมต่อ กล้องหรือ กล้องบันทึกวิดีโอของฉันกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร?

  บริการดาวน์โหลดไดรเวอร์ USB ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีส่วนใหญ่ท่านจะไม่ต้องใช้ ไดรเวอร์ USB กรุณาตรวจสอบกับต่อไปนี้สำหรับรายละเอียด

  สำหรับกล้องบันทึกวิดีโอที่ไม่ได้ใช้ม้วนเทปและกล้อง

  ท่านจะไม่จำเป็นต้องติดตั้ง ไดรเวอร์เพื่อเชื่อมต่อ อุปกรณ์ Sony USB กับคอมพิวเตอร์ หลังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB คอมพิวเตอร์จะตรวจพบกล้องและติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ

  สำหรับกล้องบันทึกวิดีโอที่ใช้ม้วนเทป

  • สำหรับรูปภาพที่ถ่ายไว้ใน Memory Stick (รูปภาพและ ภาพยนตร์จะขึ้นอยู่กับรุ่นนั้น ๆ) ท่านสามารถจะนำเข้ารูปภาพโดยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ไม่จำเป็นต้องมี ไดรเวอร์พิเศษในการนำเข้าจาก Memory Stick

   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง Handycam Station จะมี ช่องเสียบเอาต์พุต USB หนึ่งอัน

  • สำหรับ ภาพยนตร์ที่ถ่ายไว้ในม้วนเทป ให้ตรวจดูที่ คู่มือการนำเข้าวิดีโอจากม้วนเทป สำหรับคำแนะนำในวิธีการถ่ายภาพ ภาพยนตร์ไปให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านจากม้วน วิดีโอ