หมายเลข ID หัวข้อ : 00259243 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/03/2021

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ macOS Big Sur (macOS 11) สำหรับ กล้องบันทึกวิดีโอดิจิทัล

  เราได้ทำการตรวจเช็คสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงในรายการในหน้านี้แล้ว ซึ่งเป็นอันที่ออกมาในเดือนพฤศจิกายน 2563 หรือก่อนหน้านั้น

  ข้อสำคัญ: ไม่มีการรับประกันว่าการทำงานจะเป็นปกติได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดทุกเครื่อง

  สัญลักษณ์:
  ✓: เข้ากันได้
  -: เข้ากันไม่ได้
  ?: กำลังทดสอบ

  4K Handycam Camcorders

  รุ่นmacOS 11
  (Big Sur)
  FDR-AX1
  FDR-AX1E
  FDR-AX30
  FDR-AX33
  FDR-AX100
  FDR-AX100E
  FDR-AXP33
  FDR-AXP35
  FDR-AX40
  FDR-AX43
  FDR-AX45
  FDR-AX53
  FDR-AX55
  FDR-AXP55
  FDR-AX60
  FDR-AX700
  HDR-CX900
  HDR-CX900E

  กล้องบันทึกภาพวิดีโอ Handycam แบบ High Definition

  รุ่นmacOS 11
  (Big Sur)
  HDR-CX220
  HDR-CX220E
  HDR-CX230
  HDR-CX230E
  HDR-CX240
  HDR-CX240E
  HDR-CX280
  HDR-CX280E
  HDR-CX290
  HDR-CX290E
  HDR-CX320
  HDR-CX320E
  HDR-CX330
  HDR-CX330E
  HDR-CX380
  HDR-CX380E
  HDR-CX390
  HDR-CX390E
  HDR-CX400E
  HDR-CX405
  HDR-CX410VE
  HDR-CX420
  HDR-CX430V
  HDR-CX430VE
  HDR-CX440
  HDR-CX450
  HDR-CX455
  HDR-CX470
  HDR-CX480
  HDR-CX485
  HDR-CX510E
  HDR-CX530E
  HDR-CX535
  HDR-CX610E
  HDR-CX620
  HDR-CX625
  HDR-CX630V
  HDR-CX670
  HDR-CX675
  HDR-CX680
  HDR-GW66E
  HDR-GW66V
  HDR-GW66VE
  HDR-GWP88
  HDR-GWP88E
  HDR-GWP88V
  HDR-GWP88VE
  HDR-PJ220
  HDR-PJ220E
  HDR-PJ230
  HDR-PJ230E
  HDR-PJ240
  HDR-PJ240E
  HDR-PJ270
  HDR-PJ270E
  HDR-PJ275
  HDR-PJ320E
  HDR-PJ330E
  HDR-PJ340
  HDR-PJ340E
  HDR-PJ350
  HDR-PJ350E
  HDR-PJ380
  HDR-PJ380E
  HDR-PJ390
  HDR-PJ390E
  HDR-PJ410
  HDR-PJ420E
  HDR-PJ420VE
  HDR-PJ430
  HDR-PJ430E
  HDR-PJ430V
  HDR-PJ430VE
  HDR-PJ440
  HDR-PJ510E
  HDR-PJ530E
  HDR-PJ540
  HDR-PJ540E
  HDR-PJ610E
  HDR-PJ620
  HDR-PJ630V
  HDR-PJ650E
  HDR-PJ650V
  HDR-PJ650VE
  HDR-PJ660
  HDR-PJ660E
  HDR-PJ660V
  HDR-PJ660VE
  HDR-PJ670
  HDR-PJ675
  HDR-PJ680
  HDR-PJ780E
  HDR-PJ780VE
  HDR-PJ790
  HDR-PJ790E
  HDR-PJ790V
  HDR-PJ790VE
  HDR-PJ800
  HDR-PJ810
  HDR-PJ810E
  HDR-PJ820
  HDR-PJ820E
  HDR-TD30
  HDR-TD30E
  HDR-TD30V
  HDR-TD30VE

  กล้องบันทึกภาพวิดีโอ Handycam แบบ Standard Definition

  รุ่นmacOS 11
  (Big Sur)
  DCR-PJ6
  DCR-PJ6E
  DCR-SX22
  DCR-SX22E

  Action Cam

  รุ่นmacOS 11
  (Big Sur)
  FDR-X1000V
  FDR-X3000
  HDR-AS10
  HDR-AS15
  HDR-AS20
  HDR-AS30V
  HDR-AS300
  HDR-AS50
  HDR-AS100V
  HDR-AS200V
  HDR-AZ1

  อุปกรณ์เสริมสำหรับ Action Cam

  รุ่นmacOS 11
  (Big Sur)
  RM-LVR1
  RM-LVR2
  RM-LVR2V
  RM-LVR3

  Music Video Recorder

  รุ่นmacOS 11
  (Big Sur)
  HDR-MV1

  กล้องบันทึกภาพวิดีโอแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้

  รุ่นmacOS 11
  (Big Sur)
  NEX-VG30
  NEX-VG30E
  NEX-VG30H
  NEX-VG30EH
  NEX-VG900
  NEX-VG900E
  NEX-VG900EH

  กล้องส่องทางไกลบันทึกภาพดิจิทัล

  รุ่นmacOS 11
  (Big Sur)
  DEV-30
  DEV-50
  DEV-50V