หมายเลข ID หัวข้อ : 00245881 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2021

จะสามารถใช้ กล้องบันทึกวิดีโอเป็นกล้องเว็บแคม (Webcam) ได้หรือไม่?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  กล้องบันทึกวิดีโอโดยส่วนใหญ่ไม่รองรับการใช้งานเป็นกล้อง เว็บแคม เนื่องจาก หลังจากที่ไม่มีการใช้งานบันทึกนานสองถึงสามนาที ตัวเครื่องจะปิดลงไปเพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากกล้องบันทึกวิดีโอของท่านมีตัวเลือกของ Auto Shut Off (A.Shut Off) ในเมนู สามารถจะตั้งไปเป็นOff หรือ Never เพื่อป้องกันการปิดเครื่องโดยอัตโนมัติได้ ถ้าหาก กล้องบันทึกวิดีโอของท่านไม่มีตัวเลือกนี้ จะไม่สามารถใช้เป็นกล้องเว็บแคม (Webcam) ได้

  ข้อสำคัญ: ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่ให้มากับกล้องบันทึกวิดีโอของท่านเพื่อดูว่ามีตัวเลือก A.Shut Off นี้หรือไม่ คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

  หมายเหตุ: กล้องบันทึกวิดีโอที่มีตัวเลือก A.Shut Off นี้จะไม่ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ ถ้าหากเชื่อมต่ออยู่กับเต้ารับไฟ เมื่อเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งไปที่ ปิด (Off) หรือ ไม่ทำงานเลย (Never) ในเมนู

  ถ้าหาก กล้องบันทึกวิดีโอของท่านสามารถจะตั้งค่านี้ได้ เครื่องจะไม่ปิดลงไปโดย อัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการเซ็ตอัปให้เป็นกล้อง เว็บแคม (Webcam):

  1. เสียบตัวอะแดปเตอร์ AC สำหรับกล้องบันทึกภาพวิดีโอ เข้ากับเต้ารับไฟที่ใช้งานได้ และจากนั้นจึงเชื่อมต่อเข้ากับกล้องบันทึกภาพวิดีโอ
  2. เชื่อมต่อสาย Composite video เข้ากับแจ็คเสียบ A/V บนกล้องบันทึกวิดีโอ
  3. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย Composite video นี้เข้ากับแจ็ค VIDEO IN บนตัวเครื่อง คอมพิวเตอร์
  4. เปิดกล้องขึ้นมา
  5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา
  6. เริ่มการทำงานของแอปพลิเคชัน เว็บแคม (Webcam)

   หมายเหตุ: สอบถามกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ เพื่อขอความช่วยเหลือในการเซ็ตอัปหรือใช้ซอฟต์แวร์ เว็บแคม (Webcam) ถ้าจำเป็น