หมายเลข ID หัวข้อ : 00077980 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020พิมพ์

วิธีการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำในกล้อง.

การฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำในกล้อง.

  คำเตือน: มีความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูล. การฟอร์แมทจะไปลบข้อมูลทั้งหมดที่เก็บบันทึกไว้ในการ์ดหน่วยความจำนั้นออกไป. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ทำการแบ็คอัพรูปภาพหรือวิดีโอใด ๆ ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

  1. เปิดกล้องขึ้นมา.
  2. กดที่ปุ่ม NEXT เพื่อให้แสดง SETUP.
  3. สำหรับ HDR-AS100V: กดที่ปุ่ม NEXT เพื่อให้แสดง CONFG, จากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
  4. กดที่ปุ่ม ENTER.
  5. กดที่ปุ่ม NEXT เพื่อเลือกไปที่ FORMAT.
  6. กดที่ปุ่ม ENTER.
  7. กดที่ปุ่ม ENTER อีกครั้ง เพื่อให้แสดง SURE? และ OK.
  8. กดที่ปุ่ม ENTER เพื่อเริ่มต้นการฟอร์แมทการ์ดนั้น.
  หมายเหตุ: จอ LCD จะแสดง DONE ออกมาเมื่อการฟอร์แมทเสร็จสิ้น.