หมายเลข ID หัวข้อ : 00063410 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/12/2015พิมพ์

วิธีการตรวจหาและแก้ไขความผิดพลาดในไดร์ฟฮาร์ดดิสก์ โดยใช้ Check Disk utility ใน Windows 8 และ 8.1.

  ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการตรวจหาและซ่อมแซมความผิดพลาดของฮาร์ดไดร์ฟโดยใช้ Check Disk utility.

  1. เปิด File Explorer ขึ้นมา .
  2. ในหน้าต่าง File Explorer, ให้คลิกขวาที่ฮาร์ดไดร์ฟที่ท่านต้องการจะทำการตรวจสอบความผิดพลาดต่าง ๆ, และจากนั้น ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Properties.
  3. ในหน้าต่างของ Local Disk Properties, ให้คลิกที่แทปของ Tools.
  4. ในแทปของ Tools, ในกรอบของ Error checking, ให้คลิกที่ปุ่ม Check.
  5. ในหน้าต่างของ Error Checking Local Disk, ให้คลิกที่ Scan drive.

   หมายเหตุ: ช่วงระยะเวลาของการทดสอบสามารถที่จะเปลี่ยนแปรได้ตามขนาดของฮาร์ดไดร์ฟที่ทำการตรวจสอบนั้น และอาจเป็นเวลาช่วงไหนก็ได้จากหลายนาทีจนถึงหลายชั่วโมงจนกว่าจะเสร็จ.

  6. เมื่อการทดสอบเสร็จ, ในหน้าต่างของ Error Checking Local Disk, ไม่ว่าจะพบความผิดพลาดหรือไม่ก็ตาม, ให้คลิกที่ปุ่ม Close.
  7. ถ้าหากพบว่ามีความผิดพลาดต่าง ๆ, ที่หน้าจอ Repair this drive, ให้คลิกที่ Repair drive.
  8. ที่พร็อมพ์ของ Windows cant repair the drive while it is in use, ให้คลิกที่ Repair on next restart.

  หมายเหตุ: การดำเนินการซ่อมแซมจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ เมื่อระบบรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่.