หมายเลข ID หัวข้อ : 00063430 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/11/2014

วิธีการลบด้วยตนเองของไฟล์ชั่วคราวต่าง ๆ ที่ไม่ได้ถูกลบไปโดย Disk Cleanup Utility ใน Windows 8 และ 8.1.

  ทำตามกระบวนการนี้เพื่อทำการลบด้วยตัวท่านเองกับไฟล์ชั่วคราวต่าง ๆ ที่ไม่ได้ถูกลบโดย Disk Cleanup Utility.

  คำเตือน: มีความเสี่ยงของการสูญหายไปได้ของข้อมูล. เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายไปโดยไม่ได้ตั้งใจของข้อมูล, ให้ตรวจเช็คคอนเทนท์ต่าง ๆ ของโฟลเดอร์ที่กำหนดก่อนที่จะทำการเลือกให้ทำความสะอาด (cleanup).

  หมายเหตุ: ไฟล์ต่าง ๆ ที่พบอยู่ในไดเร็กตอรี่ชั่วคราว (temporary) เป็นไฟล์ที่มีการสร้างขึ้นมาเป็นการชั่วคราว, ที่จัดเก็บและใช้งานโดยแอพพลิเคชั่นหรือระบบปฎิบัติการเพื่อให้มีการทำงานที่รวดเร็วหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น. จึงไม่มีปัญหาใดที่จะทำการลบไฟล์ชั่วคราวต่าง ๆ เหล่านี้ทิ้งไป.

  1. ตั้งค่าให้กับระบบปฏิบัติการนั้นให้ แสดงไฟล์และโฟลเดอร์ต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่ (hidden) ออกมาทั้งหมด .
  2. เปิด File Explorer ขึ้นมา.

   หมายเหตุ: มีสี่วิธีการที่แตกต่างกันที่ท่านจะสามารถเข้าไปที่ File Explorer ได้:

   • กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + E.
   • กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X, และจากนั้นให้คลิกที่ File Explorer.
   • ในหน้าจอ Windows User Interface (UI) Start อันใหม่, ชี้ไปที่ (แต่ยังไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ, และในช่อง Search, ให้พิมพ์ข้อความ File Explorer เข้าไป และจากนั้นให้กดที่คีย์ Enter.
   • ในหน้าต่างของ Windows User Interface (UI) Start อันใหม่, ให้คลิกที่แผ่นไทล์ Desktop, และใน Taskbar, ให้คลิกที่ไอคอนของ File Explorer.
  3. ในหน้าต่างของ File Explorer, ให้ดับเบิลคลิกที่ Local Disk (C:).
  4. ในหน้าต่างของ Local Disk (C:), ให้ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ Windows.
  5. ในหน้าต่างของ Windows, ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ Temp.
  6. ในหน้าต่างของ Temp, ในแถบเมนู, ให้คลิกที่ Edit.
  7. ในเมนู Edit, ให้คลิกที่ Select All.

   หมายเหตุ: เนื้อหาทั้งหมดของโฟลเดอร์ Temp ในตอนนี้จะได้รับการไฮไลท์ไว้.

  8. บนแป้นพิมพ์, ให้กดที่คีย์ Delete.
  9. ในหน้าต่างของ Delete Multiple Items, ให้คลิกที่ปุ่ม Yes.

   หมายเหตุ:  ถ้าหากมีโฟลเดอร์ Access Denied แสดงออกมา, ให้คลิกที่ Continue, และเมื่อมีพร็อมพ์ให้ใส่รหัสผ่านของแอดมินหรือมีพร็อมพ์ของ User Account Control แสดงขึ้นมา, ให้พิมพ์รหัสผ่านที่เหมาะสมเข้าไป, คลิกที่ Continue หรือคลิกที่ Yes.

  10. ในหน้าต่างของ Temp, ให้คลิกที่ X ที่มุมขวาบน เพื่อทำการปิดหน้าต่างนั้น.