หมายเลข ID หัวข้อ : 00063440 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2015

วิธีการเข้าไปใน File Explorer ใน Windows 8.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

มีวิธีการที่ท่านจะเข้าไปที่ File Explorer อยู่สี่วิธีการที่แตกต่างกัน:

  • กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + E.
  • กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X, และจากนั้น ให้คลิกที่ File Explorer.
  • ในหน้าจอของ Windows User Interface (UI) Start อันใหม่, ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ, และในช่องของ Search, ให้ป้อนคำว่า File Explorer เข้าไปและจากนั้น ให้กดที่คีย์ Enter.
  • ในหน้าจอ Windows User Interface (UI) Start อันใหม่, ให้คลิกที่แผ่นไทล์ Desktop, และใน Taskbar, ให้คลิกที่ไอคอนของ File Explorer.