หมายเลข ID หัวข้อ : 00063400 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

วิธีการตรวจเช็ค สถานะความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่ใน Windows 8 และ 8.1.

  ขั้นตอนนี้จะเปิดยูติลิตี้ Battery Care Function , ที่จะแสดงไม่เพียงเฉพาะระดับของประจุไฟของแบตเตอรี่เท่านั้น แต่จะบอกสภาวะของแบตเตอรี่นั้นด้วยเช่นกัน. สภาวะนี้จะบอกว่าแบตเตอรี่นี้ยังคงทำงานได้ดีเท่าใด และสามารถเก็บประจุได้ดีเท่าใด แต่ไม่บอกว่าจะเก็บประจุไว้ได้นานเท่าใด.

  ข้อสำคัญ: จำนวนของเวลาที่แบตเตอรี่นั้นจะเก็บประจุได้จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย, เช่นระดับความสว่างของหน้าจอที่ตั้งไว้ จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ มีการใช้ไดร์ฟเชิงแสงหรืออุปกรณ์ไร้สายหรือไม่ มีโปรแกรมทำงานอยู่เท่าใด และโปรแกรมเหล่านั้นต้องใช้ทรัพยากรในระบบมากเท่าใด.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อ หาดูสถานะความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่นั้น:

  1. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องคลิก) ทางด้านล่างขวาหรือด้านบนขวาของหน้าจอ และจากนั้นคลิกเลือกที่แถบเมนูเสริม Search รูปภาพประกอบ.

   หมายเหตุ: คีย์ผสมของ Windows Logo + Q ก็สามารถนำท่านไปยังหน้าจอ Search ได้เช่นกัน.

  2. ในหน้าจอ Search, ในช่อง Search ให้พิมพ์ข้อความ VAIO Control Center, เข้าไปและกดที่คีย์Enter.
  3. ในหน้าต่างของ  VAIO Control Center คลิกเลือกที่ Power and Battery.
   รูปภาพประกอบ
  4. หาส่วนของ Battery ในด้านข้างขวาของหน้าต่าง VAIO Control Center และคลิกที่ Details.
   รูปภาพประกอบ
  5. ที่นี่ท่านจะสามารถดูสถานะความสมบูรณ์เบื้องต้นของแบตเตอรี่นั้นได้แล้ว
   รูปภาพประกอบ