หมายเลข ID หัวข้อ : 00201562 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/12/2020พิมพ์

วิธีการปิดโหมดสาธิต (DEMO) ของ ระบบเสียงในบ้าน (Home Audio System)

หน้าจอไม่หายไปแม้ฉันจะปิดระบบแล้ว

  เมื่อท่านเชื่อมต่อสายไฟ AC (สายไฟหลัก) การสาธิตจะเริ่มต้นขึ้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อทำการปิดโหมด DEMO :

  MHC ซีรีส์/SHAKE ซีรีส์

  • สำหรับรุ่นที่มีปุ่ม DISPLAY : ในระหว่างที่ระบบอยู่ในโหมด DEMO ให้กดปุ่ม DISPLAY บนตัวอุปกรณ์หรือรีโมทคอนโทรล
  • สำหรับรุ่นที่ไม่มีปุ่ม DISPLAY : ในระหว่างที่ระบบอยู่ในโหมด DEMO ให้กดที่ปุ่ม POWER บนตัวอุปกรณ์หรือรีโมทคอนโทรล

  GTK ซีรี่ย์

  • GTK-PG10: ในระหว่างที่ระบบอยู่ในโหมด DEMO ให้กดที่ปุ่ม MIC EHO ไว้ให้นานมากกว่า 3 วินาที
  • GTK-XB60, GTK-XB72, GTK-XB90:ในระหว่างที่ระบบอยู่ในโหมด DEMO ให้กดที่ปุ่ม W.PARTY CHAIN-LIGHT ไว้ให้นานกว่า 3 วินาที
  • GTK-XB5, GTK-XB7:ในระหว่างที่ระบบอยู่ในโหมด DEMO ให้กดที่ปุ่ม LIGHT
  • GTK-N1BT, GTK-X1BT:ในระหว่างที่ระบบอยู่ในโหมด DEMO ให้กดที่ปุ่ม POWER

  อุปกรณ์อื่น ๆ