หมายเลข ID หัวข้อ : 00265969 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/07/2021พิมพ์

วิธีการ รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน ในระบบเสียงในบ้าน

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  กระบวนการรีเซ็ต ระบบเสียงในบ้านให้เป็น การตั้งค่าจากโรงงานจะแตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่องของท่าน เลือกขั้นตอนที่เหมาะสมด้านล่างตามหมายเลขรุ่นเครื่องของระบบของท่าน

  ถ้าหากไม่มีรุ่นเครื่องของท่านในรายการ ให้ตรวจดู คู่มือ ในหน้าเว็บสนับสนุน

  หมายเหตุ: กระบวนการรีเซ็ตจะอยู่ในส่วนของ การแก้ปัญหา ของ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) หรือ คู่มือการใช้งาน (Operating Instructions)

  การรีเซ็ตระบบ

  ข้อสำคัญ:

  • ใช้การควบคุมในระบบดำเนินการนี้
  • การตั้งค่าที่ ผู้ใช้กำหนดเข้าไปทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

  CMT-SBT20, CMT-SBT20B

  CMT-SBT40D, CMT-X3CD

  CMT-X5CDB 

  GTK-X1BT

  GTK-XB5

  GTK-XB60, GTK-XB90 

  GTK-XB7

  GTK-XB72

  MHC-V02, MHC-V21, MHC-V21D, MHC-V42D, MHC-V43D, MHC-V71, MHC-V71D, MHC-V72D, MHC-V73D, MHC-V81D, MHC-V82D, MHC-V83D

  MHC-V11

  MHC-V13