หมายเลข ID หัวข้อ : 00255578 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/12/2020พิมพ์

วิธีการปิดโหมดสาธิต (DEMO) ของสเตอริโอติดรถยนต์

  หมายเหตุ: วิธีการปิดโหมด สาธิต (DEMO) จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่อง ถ้าหากท่านใช้ อุปกรณ์ที่ไม่มีแสดงในรายการด้านล่าง หรือท่านไม่สามารถปิดโหมด สาธิต (DEMO) ได้ ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ อ้างอิงกับคู่มือของผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของท่าน

  XAV ซีรี่ย์

  ทำตามวิธีการใด ๆ เหล่านี้เพื่อทำการปิดโหมด สาธิต (DEMO) :

  วิธีการที่ 1

  1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวเครื่อง
  2. แตะที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. แตะที่ ทั่วไป (General)
  4. แตะที่ สาธิต (Demo) เพื่อตั้งไปที่ ปิด (OFF)

  วิธีการที่ 2

  1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวเครื่อง
  2. แตะที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. แตะที่ การตั้งค่าหน้าจอ (Screen Settings)
  4. แตะที่ สาธิต (Demo) เพื่อตั้งไปที่ ปิด (OFF)

  MEX ซีรี่ย์

  วิธีการที่ 1

  1. กดที่ เมนู (MENU)หมุนแป้นควบคุมเพื่อเลือกที่ จอแสดงผล (DISPLAY)
  2. หมุนแป้นควบคุมเพื่อเลือกที่ ทั่วไป (GENERAL)
  3. หมุนแป้นควบคุมเพื่อเลือกที่ ตั้งค่าสาธิต (SET DEMO)
  4. หมุนแป้นควบคุมเพื่อเลือกที่ ตั้งค่าสาธิต-ปิด (SET DEMO-OFF)
  5. กดที่ กลับ (BACK) เพื่อกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า

  วิธีการที่ 2

  1. กดที่ เมนู (MENU)หมุนแป้นควบคุมเพื่อเลือกที่ จอแสดงผล (DISPLAY)
  2. หมุนแป้นควบคุมเพื่อเลือกที่ สาธิต (DEMO)
  3. หมุนแป้นควบคุมเพื่อเลือกที่ สาธิต-ปิด (DEMO-OFF)
  4. กดที่ กลับ (BACK) เพื่อกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า

  วิธีการที่ 3

  1. กดที่ปุ่ม ปิด (OFF) บนเครื่อง สเตอริโอติดรถยนต์เพื่อให้แสดงนาฬิกา
  2. กดค้างที่ปุ่ม เลือก (SELECT) ไว้นานสองวินาที
  3. หลังจากที่หน้าจอเซ็ตอัปแสดงขึ้นมา ให้กดที่ปุ่ม เลือก (SELECT) ซ้ำ ๆ จนกระทั่ง สาธิต (DEMO) แสดงออกมา
  4. หมุนแป้นควบคุมเพื่อเลือกที่ สาธิต-เปิด (DEMO-ON) หรือ สาธิต-ปิด (DEMO-OFF)
  5. กดค้างที่ปุ่่ม เลือก (SELECT) จากนั้น จอแสดงผลจะกลับไปเป็นโหมด เล่น/วิทยุ ตามปกติ