หมายเลข ID หัวข้อ : 00198813 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/07/2018

มีการเล่นกลับเพลงโดยบังเอิญในทันที.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: ขั้นตอนเหล่านี้อาจจะแปรผันไปตามหมายเลขรุ่นของระบบสเตอริโอของท่าน. ถ้าต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นในการทำขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้กับตัวเครื่องนั้น.

เมื่อมีการเล่นเพลงขึ้นมาเองในทันที, หรือเมื่อระบบไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ตัวเครื่องอาจจะอยู่ในโหมด DEMO .

ให้ปิดโหมดสาธิต (DEMO) ดังต่อไปนี้:

  • กดที่ปุ่ม INPUT จะหยุดการเล่นเพลงขึ้นมาเองนั้นได้.

ปิดการสาธิต (DEMO), โดยการรีเซ็ตระบบ ดังต่อไปนี้ (HT-S100F):

  • กดค้างที่ปุ่ม  +(volume) และปุ่ม  Powerบนตัวเครื่องไว้ให้นานกว่า 5 วินาที เพื่อทำการรีเซ็ตระบบ.

ปิดการสาธิต (DEMO), โดยการรีเซ็ตระบบ ดังต่อไปนี้ (HT-S200F):

  • กดค้างที่ปุ่ม (volume) และปุ่ม Power บนตัวเครื่องให้นานกว่า 5 วินาทีเพื่อรีเซ็ตระบบ