หมายเลข ID หัวข้อ : 00265072 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2021

วิธีการถ่ายโอนวิดีโอจากกล้องบันทึกวิดีโอ DVD โดยใช้ไดร์ฟ DVD-ROM ใน คอมพิวเตอร์ Apple Macintosh

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการถ่ายโอนวิดีโอจากกล้องบันทึกวิดีโอ DVD โดยใช้ไดร์ฟ DVD-ROM ใน คอมพิวเตอร์ Apple Macintosh

  ข้อสำคัญ:

  • แผ่น DVD จะต้องปิดการเขียนแผ่นให้สมบูรณ์ (Finalize) ในกล้องบันทึกวิดีโอก่อนที่จะเริ่มทำในขั้นตอนนี้ อ้างอิงกับคู่มือผู้ใช้ของท่านสำหรับข้อมูลโดยละเอียดในขั้นตอนการปิดการเขียนแผ่นให้สมบูรณ์ (Finalize) โดยใช้กล้องบันทึกวิดีโอนั้น
  • ห้ามใช้ ตัวอะแดปเตอร์ CD 8 ซม. กับแผ่น DVD 8 ซม. การทำเช่นนั้นอาจจะทำให้การทำงานผิดปกติได้ ถ้าหากไดร์ฟ DVD-ROM ไม่รองรับแผ่น 8 ซม. ให้ใช้ วิธีการถ่ายโอนผ่าน USB แทน

  หมายเหตุ: วิธีแก้ปัญหานี้ใช้ได้กับแผ่น DVD-RW, DVD+RW, และ DVD-R ที่บันทึกด้วย กล้องบันทึกวิดีโอ DVD Handycam เท่านั้น ไม่รองรับการสำเนาไฟล์ภาพยนตร์จากแผ่น DVD ที่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ไว้

  1. ใส่แผ่น DVD ของ กล้องบันทึกวิดีโอ เข้าไปใน ไดร์ฟ DVD-ROM ของ คอมพิวเตอร์ที่รองรับแผ่่น 8 ซม.

   หมายเหตุ: ไอคอนของ DVD จะแสดงที่บนหน้า เดสก์ท็อป

  2. บนหน้า เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์, คลิกที่ไอคอน DVD
  3. ใน แถบเมนู, คลิกที่ ไฟล์ (File)
  4. ในเมนู ไฟล์ (File) คลิกที่ เปิด (Open)
  5. ใน หน้าต่าง DVD, คลิกเพื่อเลือกที่โฟลเดอร์ VIDEO_TS
  6. บนแป้นพิมพ์ กด Command+C เพื่อทำการคัดลอกไฟล์นั้น
  7. เปิดโฟลเดอร์หรือไดเร็กตอรี่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ท่านต้องการจะคัดลอกวิดีโอ
  8. บนแป้นพิมพ์ กด Command+V เพื่อวางโฟลเดอร์ที่มี วิดีโอนั้นอยู่ไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ

   หมายเหตุ: