หมายเลข ID หัวข้อ : 00265077 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2021พิมพ์

ไฟล์ .VOB สามารถจะแก้ไขหรือแปลงไปเป็น รูปแบบข้อมูลอื่นได้หรือไม่?

    จะต้องใช้ ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นในการแก้ไขหรือแปลงไฟ.VOB ไปเป็นรูปแบบข้อมูลอื่น ทำการค้นหาใน อินเทอร์เน็ตจะสามารถหารายชื่อ แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นได้มากมายสำหรับวัตถุประสงค์นี้ Sony ไม่แนะนำหรือรับรอง ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นใดเป็นการเฉพาะ