หมายเลข ID หัวข้อ : 00105586 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

วิดีโอ AVCHD ไม่รองรับหรือไม่สามารถจะโอนถ่ายไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ได้.

  เครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh® ไม่รองรับวิดีโอ AVCHD ที่บันทึกใน 60p (1080 และ 720). ถ้าหากท่านต้องการทำการโอนถ่ายวิดีโอไปให้กับเครื่อง Mac แบบง่าย ๆ, ขอแนะนำให้เปลี่ยนฟอร์แมทที่ใช้บันทึกบนกล้อง. ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกล้องนั้น ๆ, เราสามารถทำการเปลี่ยนไปเป็น MP4 หรือ AVCHD เช่น 24i, 60i, ฯลฯ. อีกทางเลือกหนึ่ง, ท่านสามารถใช้วิธีการคัดลอกวิดีโอที่บันทึกใน 60p (1080 และ 720) ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านด้วยตัวท่านเองได้.

  ซอฟต์แวร์แปลงมีเดียที่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ที่ท่านอาจสามารถใช้ 60p ได้. ซอฟต์แวร์นี้มีอยู่ที่ http://media-converter.sourceforge.net.

  สำคัญ:

  • วิดีโอ AVCHD จะรองรับได้เฉพาะซอฟต์แวร์ iMovie® 10.0 หรือที่ใหม่กว่า. แนะนำให้ทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ iMovie ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อความมั่นใจว่า สามารถใช้งานร่วมกันได้.
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีโปรเซสเซอร์ที่เป็น Intel® Core Duo processor หรือที่ดีกว่า เพื่อใช้ในการรองรับวิดีโอ AVCHD.
  • ถ้าหากมีการบันทึกภาพยนตร์ไว้ทั้งฟอร์แมท AVCHD และ MPEG2 หรือ MP4, ภาพยนตร์ AVCHD อาจจะไม่มีการรองรับได้. ถ้าหากเรื่องนี้เกิดขึ้น, ให้นำเข้าภาพยนตร์ทั้งหมดของ MP4 หรือ MPEG2 ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน และจากนั้นให้ลบออกจากตัวกล้อง. หลังจากนั้น, ให้ปลดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อสาย USB เข้าไปใหม่ เพื่อให้ภาพยนตร์ AVCHD มีการรองรับได้.
  • Power Mac® G5 จะไม่รองรับฟอร์แมทที่เป็น AVCHD.