หมายเลข ID หัวข้อ : 00106002 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2019

สเตอริโอติดรถยนต์ไม่รองรับ อุปกรณ์จัดเก็บ USB หรือแสดงความผิดพลาดออกมาเมื่อเล่นเพลง

ความผิดพลาด เช่น ไม่มีเพลง (No Music), อุปกรณ์ผิดพลาด (Device Error), ไม่มีอุปกรณฺ์ (No Device), หรือ ไม่รองรับ (No Support), แสดงขึ้นมา

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:

  • ถ้าหาก อุปกรณ์ ไม่ได้รับการรองรับ กรุณาถอด อุปกรณ์ USB นั้นออก และจากนั้นใส่กลับเข้าไปใหม่
  • อุปกรณ์ USB บางตัวจำเป็นต้องทำการสลับไปเป็นโหมดบางอย่าง เช่น โหมด หน่วยจัดเก็บระดับขนาดใหญ่ (mass storage class) โหมด เครื่องเล่น (player) หรือโหมดการเชื่อมต่ออื่น ก่อนที่ อุปกรณ์ USB นั้นจะสามารถเล่นได้ ตรวจสอบให้มั่นใจว่า อุปกรณ์ของท่านมีการตั้งโหมดที่ต้องการแล้ว ก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับ สเตอริโอติดรถยนต์

   หมายเหตุ: สำหรับวิธีการสลับ อุปกรณ์ USBที่เชื่อมต่ออยู่ ไปเป็นโหมดที่แตกต่างออกไป ให้ตรวจเช็คกับ ข้อมูลจำเพาะของ อุปกรณ์หรือติดต่อกับผู้ผลิต อุปกรณ์นั้นสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

  • ถ้าหากข้อความแสดงความผิดพลาดของ NO DEV หรือ No Device แสดงขึ้นมา ความล้มเหลวของหน้าสัมผัสอาจจะเป็นตัวที่ทำให้ สเตอริโอติดรถยนต์ไม่รองรับ อุปกรณ์ USB ก็เป็นได้ ลองถอด อุปกรณ์ USB นั้นออก แล้วใส่กลับเข้าไปใหม่
  • ถ้าหากมี ข้อความแสดงความผิดพลาด NO SUPPORT, NO SUPRT หรือ --:-- แสดงขึ้นมา ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้
   ข้อผิดพลาด: NO SUPPORT, NO SUPRT หรือ --:-- แสดงขึ้นมาเมื่อเชื่อมต่อ อุปกรณ์ USB เข้ากับ สเตอริโอติดรถยนต์

  เมื่อใช้ RSX-GS9 ให้ทำการตรวจเช็คสิ่งต่อไปนี้ด้วย

  • ตรวจเช็คดู ข้อกำหนดของระบบของ อุปกรณ์ USB และตรวจเช็คดูว่า อุปกรณ์ USB นั้นทำงานเป็นปกติหรือไม่
  • ตรวจเช็คดูว่า ไดเรกตอรี่รากของ อุปกรณ์ USB นั้นมี โฟลเดอร์ เพลง (Music) และโฟลเดอร์นั้นมี ไฟล์เพลงที่สามารถเล่นได้อยู่ด้วยหรือไม่ (ยกเว้น iPhone/iPod)
  • ตรวจเช็คดูว่าชื่อของ คอนเทนท์ เพลง มีสัญลักษณ์หรือไม่