หมายเลข ID หัวข้อ : 00236347 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/02/2020

ฉันจะทำการรีเซ็ต สเตอริโอติดรถยนต์ของฉันได้อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้าหากท่านพบกับอาการต่อไปนี้ กรุณาทำการรีเซ็ตสเตอริโอติดรถยนต์ของท่าน

  • ก่อนที่ท่านจะใช้งาน สเตอริโอติดรถยนต์ของท่านเป็นครั้งแรก
  • หลังจากที่ท่านเปลี่ยน แบตเตอรี่รถยนต์
  • หลังจากที่ท่านเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อหรือการต่อสายไฟ
  • ถ้าหาก สเตอริโอติดรถยนต์ของท่านทำงานผิดปกติ

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม:

  • ข้อมูลสูญหาย: การทำตามขั้นตอน RESET จะไปลบ การตั้งค่านาฬิกา และ คอนเทนท์บางอันที่เก็บไว้ออกไป
  • ในบางรุ่นจะไม่มีปุ่ม รีเซ็ตให้ ตรวจเช็คกับคู่มือของท่านว่าท่านต้องใช้ปุ่มใดในการรีเซ็ต

  อุปกรณ์ของฉันไม่มีปุ่ม Reset

  1. ขึ้นอยู่กับ สเตอริโอติดรถยนต์ของท่าน กดที่
   • DSPL และ  (back) /MODE หรือ 
   • DSLP และปุ่ม CALL หรือ
   • ปุ่มSOURCE/OFF ไว้ให้นานกว่าสองวินาที
  2. เปิด สเตอริโอติดรถยนต์ของท่านขึ้นมา

  หมายเหตุ: ชื่อของปุ่ม หรือรายการเมนูอาจจะแตกต่างกันได้ตามรุ่นของเครื่อง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

  อุปกรณ์ของฉันมีปุ่ม Reset

  1. ถอดหน้ากากออกจาก สเตอริโอติดรถยนต์ของท่าน
  2. กดที่ปุ่ม  RESET ที่แผงด้านหน้าโดยใช้วัตถุที่ปลายแหลม เช่น ปากกาลูกลื่น

  หมายเหตุ:

  • ขั้นตอนเหล่านี้ใช้สำหรับเครื่องรับ สเตอริโอติดรถยนต์ที่ติดบนแผงหน้าปัทม์ ที่สามารถถอดหน้ากากออกได้ และอาจจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยได้ตามหมายเลขรุ่นของเครื่องนั้น ๆ
  • สำหรับสเตอริโอติดรถยนต์ที่มีฟีเจอร์ Bluetooth ไร้สายจำเป็นต้องทำการเตรียมพร้อมใช้งานเพื่อทำการรีเซ็ตให้เสร็จสิ้น