หมายเลข ID หัวข้อ : 00152929 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

สเตอริโอติดรถยนต์เล่นเพลงแรกเป็นเพลงเดียวกันจากอุปกรณ์ USB ของฉันไม่ว่าจะอยู่ในโหมด ชัฟเฟิลหรือไม่ก็ตาม

  เมื่อทำการเปิดหรือปิดโหมดชัฟเฟิล การเล่นจะเริ่มด้วยเพลงแรก (กำหนดตามการเรียงของตัวอักษรสำหรับตัวอักษร, เรียงตามจำนวนสำหรับตัวเลข และตามลำดับของสัญลักษณ์ตาม UTF-8) ในโฟลเดอร์ Music ของอุปกรณ์ USB

  หมายเหตุ:

  • iPhone/iPod ไม่รองรับโหมดชัฟเฟิล
  • ในระหว่างการเล่นแบบชัฟเฟิล, จะสามารถเลือกได้เฉพาะ Repeat Track , และ Repeat Album ไม่สามารถจะเลือกได้
  • ในระหว่างการเล่นแบบชัฟเฟิล, จะไม่มีการแสดงของรายการใน Music Center (SongPal) ถ้าต้องการเปิดให้มีการแสดงรายการ ให้ยกเลิกโหมดการเล่นแบบชัฟเฟิล
  • ถ้าหากท่านตั้งโหมดเล่นซ้ำไว้ที่ Repeat Track ในระหว่างที่เปิดโหมดเล่นแบบชัฟเฟิลไว้ และจากนั้นกดที่ปุ่ม Next , โหมดเล่นแบบซ้ำจะถูกยกเลิกไป, และการเล่นแบบชัฟเฟิลจะเริ่มจากเพลงแรกในโฟลเดอร์ Music