หมายเลข ID หัวข้อ : 00106056 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/11/2019พิมพ์

อุปกรณ์ USB สามารถจะปลดออกจากเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ ในระหว่างที่เล่นเพลงอยู่ได้หรือไม่?

    คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย. การปลดอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่องรับสเตอริโอติดรถยนต์ในระหว่างที่กำลังเล่น สามารถจะทำให้ข้อมูลเกิดความเสียหายในอุปกรณ์พกพานั้นได้

    โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้หยุดการเล่นหรือสลับไปยัง SOURCE อื่น ก่อนที่จะถอดอุปกรณ์ USB นั้นออก
    นอกจากนี้, กรุณาถอด DMP (Digital Music Player) ออกหลังการ OFF ตัวเครื่องหลักแล้ว(เครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์) ข้อความ Please do not cancel the connection (โปรดอย่ายกเลิกการเชื่อมต่อ) อาจจะแสดงขึ้นมาในระหว่างการเชื่อมต่อของ USB ได้, ขึ้นอยู่กับ DMP

    หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงข้อความผิดพลาดใด ๆ, ให้ปิดเพาเวอร์ในเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์นั้นก่อนที่จะถอดอุปกรณ์ USB ออก