หมายเลข ID หัวข้อ : 00200998 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/05/2019

ไม่สามารถเชื่อมต่อแอป Apple CarPlay กับเครื่องเสียงติดรถยนต์ได้

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

มีความเป็นไปได้ที่การตั้งค่าไม่ได้อนุญาตให้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับ Apple CarPlay.
ให้ตรวจเช็คกับการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อการอนุญาต.

  1. แตะที่ Settings.
  2. แตะที่ General.
  3. ตั้ง Restrictions.
  4. แตะที่  CarPlay.
  5. ตั้ง Disable Restrictions ไปที่ ON.
  6. ไอคอนทางด้านขวาจะเป็นสีเขียว.