หมายเลข ID หัวข้อ : 00200998 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/04/2022

ไม่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือ Android Auto เข้ากับสเตอริโอติดรถยนต์ได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ข้อสำคัญ:

  • บริการหรือวิธีการเชื่อมต่อที่มีให้จะแตกต่างกันไปตามสเตอริโอติดรถยนต์นั้น ๆ ตรวจดู คู่มือ สำหรับความเข้ากันได้ของสเตอริโอติดรถยนต์ของท่าน
  • ก่อนการเริ่มต้น ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสมาร์ทโฟนของท่านเข้ากันได้กับ Apple CarPlay และ/หรือ Android Auto ข้อกำหนดของสมาร์ทโฟนอาจจะแตกต่างกันได้ระหว่างการเชื่อมต่อแบบไร้สาย และ USB แม้จะเป็นบริการเดียวกัน

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:

  1. สำหรับ Apple CarPlay เท่านั้น: บน iPhone เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)เวลาการใช้หน้าจอ (Screen Time)เนื้อหาและข้อจำกัดส่วนตัว (Content & Privacy Restrictions) จากนั้นตั้ง CarPlay ไปที่ อนุญาต (Allow)
  2. เริ่มการทำงานสมาร์ทโฟนของท่านใหม่
  3. ลองทำดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อ:

   สำหรับการเชื่อมต่อผ่านช่อง USB

   สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

  ถ้าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากที่ลองทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมข้างต้นแล้ว ท่านสามารถอ้างอิงกับหน้าสนับสนุนบริการต่อไปนี้ได้:

  หมายเหตุ: URL ต่าง ๆ ที่แสดงนี้เป็นเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้