หมายเลข ID หัวข้อ : 00200998 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/03/2021

ไม่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay กับ สเตอริโอติดรถยนต์ได้ แม้ว่า iPhone จะเป็นรุ่นที่ใช้ด้วยกันได้

  การเชื่อมต่อ Apple CarPlay อาจจะไม่มีการเปิดไว้ในการตั้งค่าใน iPhone ของท่าน
  ให้ใช้ iPhone ของท่าน ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปิดการตั้งค่าของ CarPlay ให้เป็น ON ด้วยตนเอง

  1. แตะที่ Settings
  2. แตะที่ General
  3. แตะที่Restrictions
  4. แตะที่ CarPlay และปรับการตั้งค่า ON