หมายเลข ID หัวข้อ : 00106791 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/10/2021

สเตอริโอติดรถยนต์ของฉันไม่เล่นเพลงจากอุปกรณ์ USB

เครื่องรับสเตอริโอติดรถยนต์ ไม่ทำงานหลังจากที่ฉันเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้าไป

    ข้อสำคัญ: ไม่ได้มีเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ครบทุกรุ่นที่สามารถใช้กับ USB ได้ เพื่อจะดูว่า สเตอริโอติดรถยนต์ของท่านมี ฟังก์ชัน USB ที่กล่าวไว้ในวิธีการแก้ปัญหานี้หรือไม่ ให้ตรวจเช็คกับสเปก หรือคู่มือการใช้งานที่ให้มา คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

    เมื่อท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับสเตอริโอติดรถยนต์ ให้รอประมาณ 20 ถึง 30 วินาที เพื่อให้อุปกรณ์ USB นั้นได้รับการรองรับก่อน ถ้าอุปกรณ์ USB ยังคงไม่ได้รับการรองรับหลังจาก 30 วินาที ให้ปลดออกไปและจากนั้นให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB นั้นกลับเข้ามาใหม่

    ถ้าไม่มีการเล่น หลังการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ามาใหม่แล้ว ให้ดูดังต่อไปนี้

    • ตรวจเช็คดูว่าคอนเทนท์ใดๆ เก็บอยู่ในอุปกรณ์ USB ของท่านหรือไม่
    • ตรวจเช็คดูว่าฟอร์แมทของคอนเทนท์ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ USB ของท่านนั้นใช้งานร่วมกันได้กับสเตอริโอติดรถยนต์ของท่านหรือไม่ สำหรับรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับฟอร์แมทที่รองรับได้สำหรับการเล่น USB ให้อ้างอิงกับคู่มือของผลิตภัณฑ์นั้น