หมายเลข ID หัวข้อ : 00244452 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021พิมพ์

เครื่อง คอมพิวเตอร์บอกว่าไม่พบไดรเวอร์ (Driver cannot be found) เมื่อเชื่อมต่อกล้องและติดตั้งซอฟต์แวร์

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาที่เครื่อง คอมพิวเตอร์แสดงข้อความ Driver cannot be found เมื่อเชื่อมต่อกล้องหรือติดตั้งซอฟต์แวร์

  ข้อสำคัญ:

  • ตรวจเช็คดู ความเข้ากันได้ของกล้องของท่านกับ ระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้อยู่
  • ข้อความนี้จะบอกได้ว่า ระบบปฏิบัติการของเครื่อง คอมพิวเตอร์ได้ผ่านการอัปเกรดจาก ระบบปฏิบัติการเดิมที่ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น หรือท่านกำลังพยายามจะติดตั้งซอฟต์แวร์กล้องใน สภาวะแวดล้อมที่เป็นแบบ Multi-boot แต่สำหรับการติดตั้งและการสั่งงานที่ถูกต้องก็ไม่ได้เป็นการประกันว่าจะจะทำงานได้เป็นปกติในสถานการณ์เหล่านี้ ซอฟต์แวร์ที่ให้มาจะต้องได้รับการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี ระบบปฏิบัติการที่ทำงานร่วมกันได้จากโรงงาน
  • เมื่อนำเข้าภาพยนตร์โดยใช้ กล้องบันทึกวิดีโอ ให้ดู ข้อสังเกตในการนำเข้าภาพยนตร์โดยใช้กล้องวีดีโอ

  ไม่มีไดรเวอร์พิเศษของกล้องจาก Sony ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับกล้องของท่าน ไดรเวอร์ที่กล้องใช้จะเป็นของที่อยู่ในระบบปฏิบัติการนั้น ข้อความแสดงความผิดพลาดนี้แสดงให้ทราบว่า ไดรเวอร์ที่ต้องการสำหรับกล้องนั้นไม่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ติดต่อหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนั้น

  นี่อาจจะเป็นการแสดงให้ทราบว่า ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นต้องได้รับการอัปเดตแล้ว ใช้ Windows Update utility ทำการติดตั้งตัวอัปเดตที่มีให้สำหรับ ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ:

  • การนำเข้าภาพยนตร์โดยใช้กล้องวีดีโอ:
   • การใช้ กล้องบันทึกวิดีโอ DVD :
   • การใช้ กล้องบันทึกวิดีโอที่ใช้หน่วยความจำแฟลช: ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ถ้าหากท่านเปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ขึ้นมาหลังการเชื่อมต่อกล้องบันทึกวิดีโอผ่าน USB ท่านอาจจะไม่สามารถนำเข้ารูปภาพได้ ถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้น ขั้นแรกให้ถอดสายออกและเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่