หมายเลข ID หัวข้อ : 00080129 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

ฉันสามารถนำเข้าภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ในฟอร์แมท XAVC S ไปให้กับคอมพิวเตอร์ Mac ได้หรือไม่?

สามารถนำเข้าภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ในฟอร์แมท XAVC S ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac

    คุณสามารถที่จะนำเข้าและเล่นภาพยนตร์ที่บันทึกไว้ในฟอร์แมท XAVC S ได้โดยการอัพเดตซอฟต์แวร์ PlayMemories Home ใหม่.

    ให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อทำการอัพเดตซอฟต์แวร์.
    http://sony.net/pm/