หมายเลข ID หัวข้อ : 00080129 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/11/2016

ฉันสามารถนำเข้าภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ในฟอร์แมท XAVC S ไปให้กับคอมพิวเตอร์ Mac ได้หรือไม่?

สามารถนำเข้าภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ในฟอร์แมท XAVC S ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

คุณสามารถที่จะนำเข้าและเล่นภาพยนตร์ที่บันทึกไว้ในฟอร์แมท XAVC S ได้โดยการอัพเดตซอฟต์แวร์ PlayMemories Home ใหม่.

ให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อทำการอัพเดตซอฟต์แวร์.
http://sony.net/pm/