หมายเลข ID หัวข้อ : 00255233 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/12/2021

ฉันจะสามารถใช้ Xperia ของฉันเป็น จอภาพภายนอกของกล้องหรือ กล้องบันทึกวิดีโอได้อย่างไร?

กล้อง Sony อันไหนที่ เข้ากันได้กับ จอภาพภายนอก ?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ใช้ได้กับ

  • Android 11

  วิธีแก้ปัญหา

  ท่านสามารถเชื่อมต่อกล้องหรือ กล้องบันทึกวิดีโอที่ใช้งานร่วมกันได้กับ USB Video Class (UVC) เข้ากับ Xperia ของท่านผ่านทางสาย USB และเปิดแอป จอภาพภายนอก (External monitor) ขึ้นมา

  หมายเหตุ: ถ้าหากกล้องหรือ กล้องบันทึกวิดีโอของท่าน เข้ากันไม่ได้กับ UVC, แต่ เข้ากันได้กับ เอาต์พุต HDMI กล้องหรือ กล้องบันทึกวิดีโอของท่านอาจจะสามารถเชื่อมต่อได้โดยใช้ตัวแปลง HDMI-UVC ของบริษัทอื่น*1
  *1: Sony ไม่รับรองหรือรับประกันประสิทธิภาพของอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทอื่น รวมทั้งไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการลดประสิทธิภาพใด ๆ ของคุณลักษณะของอุปกรณ์ของท่านในการใช้ อุปกรณ์หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทอื่น