หมายเลข ID หัวข้อ : 00202146 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/11/2018

เสียงและภาพไม่ตรงกัน; มีการดีเลย์ของออดิโอ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

มีหลายกรณีที่สามารถจะทำให้ออดิโอและวิดีโอไม่ตรงกันได้.

 • ถ้าหากดูรายการทีวี, อาจจะเป็นที่การส่งสัญญาณเองหรือการเชื่อมต่อที่ไม่ดีระหว่างกล่องเซ็ตทอปรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม (ถ้ามี).
 • ถ้าหากเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือ DVD เชื่อมต่ออยู่, การเชื่อมต่อที่ไม่ดีหรือตัวแผ่นเองอาจจะเป็นสาเหตุได้.
 • เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบโฮมเธียเตอร์ด้วยสายออฟติคอลดิจิทัล, อาจจะมีการดีเลย์ของเสียงที่ต้องทำการปรับแต่งให้ในระบบโฮมเธียเตอร์นั้นด้วยตนเอง. อาจจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าในตัวทีวีเองที่อาจจะเป็นปัญหาก็ได้.

หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีเชื่อมต่อกับเครื่อง Soundbar หรือระบบโฮมเธียเตอร์ (ด้วยสาย HDMI หรือสายออฟติคอล):
เสียงอาจจะมีการดีเลย์เนื่องจากการดีเลย์ในการโปรเซสสัญญาณออดิโอในเครื่อง Soundbar หรือระบบโฮมเธียเตอร์. ในกรณีดังกล่าว, ไม่ได้มีปัญหากับตัวลำโพงของทีวี.

เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้, ให้ตรวจเช็คดูปัญหาว่าแก้ไขได้หรือไม่ หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว.

 1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทีวี ได้รับการติดตั้งตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบตัวล่าสุดไว้แล้ว.

  หมายเหตุ:

  • ไม่ได้มีทีวีครบทั้งหมดที่จะมีซอฟต์แวร์ที่สามารถอัปเดตได้. ถ้าต้องการดูว่าทีวีของท่านทำการอัปเดตได้หรือไม่ ให้ตรวจเช็คกับรายละเอียดสเปคของทีวีนั้น.
  • ถ้าหากทีวีนั้นเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง, ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์สามารถจะทำการดาวน์โหลดได้จากเมนูของทีวีนั้น.
 2. ถ้าหากดูรายการทีวี, ให้ลองเปลี่ยนช่องรับสัญญาณเพื่อดูว่าปัญหานี้มีเกิดในช่องอื่นด้วยหรือไม่; ถ้าหากเกิดกับช่องเดียว แสดงว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากการส่งออกอากาศ.

  หมายเหตุ: ถ้าหากปัญหาเกิดกับหนึ่งช่องเท่านั้น ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการเครือข่ายส่งสัญญาณนั้น.

 3. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสายทั้งหมดมีการเชื่อมต่ออย่างมั่นคงเข้ากับทีวีและอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ(กล่องเซ็ตทอป, เครื่องเล่น DVD, เครื่องเล่น BD, ระบบโฮมเธียเตอร์, หรือเกมคอนโซล).
 4. ลองทำการเล่นแหล่งจ่ายสัญญาณวิดีโอที่แตกต่างออกไปเพื่อดูว่าปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่กับอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่ออยู่.
 5. ถ้าหากทีวีของท่านมีการตั้งค่าของ Game Mode ให้ทำหนึ่งในต่อไปนี้:
  • ตั้งให้ Game Mode ไปที่ Off เมื่อดูทีวีหรือเล่น DVD หรือ BD.
  • ตั้งให้ Game Mode ไปที่ On เมื่อเล่นวิดีโอเกม.
 6. ถ้าหากปัญหาเกิดขึ้นเมื่อใช้ลำโพงของทีวี, ให้ทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในทีวีนั้น.
 7. ถ้าหากมีระบบโฮมเธียเตอร์และใช้สายออฟติคอลดิจิทัลในการเชื่อมต่อ, ให้ทำการเปลี่ยนการตั้งค่าของ Audio/Video Sync หรือ Audio Delay ในระบบโฮมเธียเตอร์นั้น(ถ้ามี).

  หมายเหตุ:

  • การปรับแต่ง Audio delay ปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0ms ถึงประมาณ 250ms.
  • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการมีอยู่ของ การตั้งค่าของ A/V sync หรือ Audio Delay , ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น ๆ.
  • สำหรับระบบโฮมเธียเตอร์ของบริษัทอื่น ให้ตรวจเช็คดูกับคู่มือการใช้งานหรือติดต่อกับผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดในวิธีการปรับแต่งการตั้งค่าของ A/V sync.

ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะจำเป็นต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว.