หมายเลข ID หัวข้อ : 00244512 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

[วีดีโอ] ฉันไม่สามารถเปิด Sony TV ของฉันได้

    เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาเมื่อทีวีเปิดไม่ได้ บทช่วยสอนนี้จะช่วยให้ท่านหาสาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีการแก้ไข    คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube