หมายเลข ID หัวข้อ : 00095396 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

ไฟล์รูปภาพ RAW คืออะไร ?

  "RAW" มีความหมายเหมือนกับ "raw" เช่นใน"raw vegetables (ผักดิบ)," ไม่ได้เป็นคำย่อเหมือนของ JPEG (Joint Photographic Experts Group)
  กล้องดิจิทัลโดยปกติจะทำ การประมวลผลดิจิทัลเพื่อให้ได้สัญญาณเอาต์พุตจาก เซนเซอร์ภาพ และสร้างเป็นภาพ JPEG ในขณะที่ , RAW เป็นฟอร์แมทของข้อมูลที่ ตัวแปรของการจัดการข้อมูล สามารถจะปรับแต่งได้อย่างอิสระโดยช่างภาพ

  หมายเหตุ: ข้อมูล RAW ที่ถ่ายด้วยกล้องโซนี่ จะทำการเก็บบันทึกไว้ด้วยนามสกุล"ARW"

  http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/int/idc/intro/raw.html


  คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ไฟล์ RAW

  ข้อมูลพื้นฐาน

  ข้อมูลแอปปลิเคชัน

  Imaging Edge Desktop (ตัวถัดจาก Image Data Converter)
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/