หมายเลข ID หัวข้อ : 00095396 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

ไฟล์รูปภาพ RAW คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

RAW มีความหมายเดียวกันกับคำว่า raw (ดิบหรือสด) เช่น ผักดิบหรือผักสด, ไม่ได้เป็นคำย่อเหมือนกับคำว่า JPEG (Joint Photographic Experts Group).
กล้องถ่ายภาพดิจิตอลโดยทั่วไปจะทำการจัดการกับข้อมูลดิจิตอลเพื่อให้สัญญาณเอาท์พุทจากตัวจับภาพ และสร้างเป็นรูปภาพ JPEG. ในขณะที่ RAW เป็นฟอร์แมทของข้อมูลที่ ตัวแปรของการจัดการข้อมูล สามารถจะปรับแต่งได้อย่างอิสระโดยช่างภาพ.

หมายเหตุ: ข้อมูล RAW ที่ถ่ายด้วยกล้องโซนี่ จะทำการเก็บบันทึกไว้ด้วยนามสกุล ARW.

https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/int/idc/intro/raw.html

รูปภาพประกอบ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ไฟล์ RAW

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลแอปพลิเคชัน