หมายเลข ID หัวข้อ : 00157673 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/09/2016พิมพ์

ฐานข้อมูลของไฟล์รูปภาพเกิดความผิดพลาด.

    ข้อความแสดงความผิดพลาดนี้จะแสดงขึ้นมา ถ้าหากบางส่วนของฐานข้อมูลของไฟล์รูปภาพ สำหรับภาพยนตร์เกิดความเสียหายบางอย่างขึ้น. เรื่องนี้อาจเกิดขึ้นได้ ถ้าหากภาพยนตร์ในการ์ดหน่วยความจำ ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในเครื่องคอมพิวเตอร์, ทำให้เกิดความขัดแย้งกันในข้อมูลเหล่านั้น. ท่านสามารถลองแก้ปัญหาได้โดยการเลือกที่ตัวเลือก Recover Image DB.

    คำเตือน: มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายของข้อมูล. ข้อมูลต่อไปนี้ ต้องมีการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำ. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไฟล์รูปภาพและภาพยนตร์ทั้งหมดมีการแบ็คอัพไว้แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะดำเนินการ.

    ถ้าหากปัญหายังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง แม้จะทำการฟื้นคืนไฟล์ฐานข้อมูลรูปภาพแล้ว, ให้ทำการแบ็คอัพรูปภาพและภาพยนตร์ทั้งหมดไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้น ให้ทำการฟอร์แมทการ์ดนั้น. ถ้าหากความผิดพลาดยังคงมีต่อไปหลังจากลองใช้การ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมทมาใหม่แล้ว ให้ลองใช้การ์ดหน่วยความจำอันใหม่ที่แตกต่างออกไป.

    หมายเหตุ:  ถ้าหากต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อดำเนินการข้างต้นให้สำเร็จ, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาพร้อมกับเครื่อง.