หมายเลข ID หัวข้อ : 00095404 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

วิธีการค้นหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh สำหรับไฟล์รูปภาพหรือภาพยนตร์

  1. ใน แถบเมนู , คลิกที่ File.
  2. ในเมนู File ให้คลิกที่ Find.
  3. ในหน้าต่างของ Searching ให้พิมพ์ชื่อของไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ท่านกำลังมองหา.

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่ทราบชื่อไฟล์ ท่านสามารถจะพิมพ์นามสกุลของไฟล์แทนได้. การค้นหาด้วยนามสกุลของไฟล์ จะแสดงไฟล์ทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ที่มีไฟล์ชนิดเดียวกัน . ดูด้านล่างนี้สำหรับตัวอย่าง.

   • ถ้าต้องการจะหาไฟล์รูปภาพ JPEG ทั้งหมดที่เก็บบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ให้พิมพ์ .JPG เข้าไปในช่องสำหรับค้นหานั้น.
   • ถ้าต้องการจะหา ไฟล์รูปภาพ RAW ทั้งหมด, ให้พิมพ์ .ARW, .SRF, หรือ .SR2 เข้าไปในช่องสำหรับค้นหา. .ARW เป็นอันที่ใช้กันเป็นการทั่วไปในกล้อง Sony.
   • ถ้าต้องการหาไฟล์รูปภาพ TIFF, ให้พิมพ์ .TIFF เข้าไปในช่องสำหรับค้นหา.
   • ถ้าต้องการหาภาพยนตร์ MPEG-4, ให้พิมพ์ .MP4 เข้าไปในช่องสำหรับค้นหา.
   • ถ้าต้องการจะหา ภาพยนตร์ AVCHD, ให้พิมพ์ .MT2S เข้าไปในช่องสำหรับค้นหา.
   • ถ้าต้องการหาไฟล์ภาพยนตร์อื่น ๆ ให้พิมพ์ .MP2 หรือ .MOV เข้าไปในช่องสำหรับค้นหา.

  รายการของไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องจะแสดงในหน้าต่างนั้นหลังการค้นหาเสร็จสิ้น. ไดเรกตอรี่ที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นอยู่จะแสดงที่ด้านล่างของหน้าต่างนั้น.