หมายเลข ID หัวข้อ : 00064800 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/04/2018พิมพ์

ภาพ JPEG ดูแตกต่างจากรูปภาพในไฟล์ที่เป็นฟอร์แมท RAW เมื่อดูด้วยซอฟต์แวร์สำหรับแก้ไข RAW.

ภาพ JPEG ดูแตกต่างจากรูปภาพในไฟล์ที่เป็นฟอร์แมท RAW เมื่อดูด้วยซอฟต์แวร์สำหรับแก้ไข RAW.

    รูปภาพอาจจะดูไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างอัลกอริธื่มการจัดการที่ใช้ในกล้องและที่ใช้ในเวอร์ชันที่แตกต่างกันของซอฟต์แวร์สำหรับแก้ไข RAW. ซอฟต์แวร์สำหรับแก้ไข RAW ทุกตัว จะมีการโปรเซสรูปภาพแตกต่างกันเล็กน้อย ที่สามารถมีผลต่อความคมชัดและสี รวมถึงผลของ Dynamic Range Optimizer (DRO).

    เนื่องจาก  ไฟล์ RAW เป็นสิ่งสำคัญกับภาพที่ไม่ผ่านการล้าง(developed), ท่านสามารถใช้ซอฟต์แวร์สำหรับแก้ไข RAW ทำการปรับแต่งต่าง ๆ ให้กับรูปภาพได้โดยไม่มีการลดคุณภาพของภาพให้ด้อยลง และจากนั้นทำการเก็บบันทึกไฟล์นั้นไปเป็นฟอร์แมทที่ใช้งานได้มากขึ้น เช่น JPEG.

    หมายเหตุ: ภาพที่บันทึกไว้ในไฟล์ฟอร์แมท RAW สามารถทำการปรับแต่งโดยการควบคุมด้วยตนเองมากมายที่มีให้ในซอฟต์แวร์ Image Data Converter. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Image Data Converter, จะมีอยู่ในส่วนของ Help ของซอฟต์แวร์นี้.