หมายเลข ID หัวข้อ : 00194476 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/02/2024พิมพ์

ไฟล์รูปภาพ RAW เข้ากันได้กับ Mac หรือไม่?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ใช้ได้ ไฟล์รูปภาพ RAW เข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์ Mac และสามารถจะดูและแก้ไขได้โดยใช้ ซอฟต์แวร์ Imaging Edge Desktop