หมายเลข ID หัวข้อ : 00194476 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2018

ไฟล์รูปภาพ RAW ใช้งานร่วมกันได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple Macintosh หรือไม่?

    เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วย ระบบปฏิบัติการ Apple Mac OS X (v10.4.11 หรือ ที่สูงกว่า) กับเวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์ของ iPhoto ที่รองรับไฟล์รูปภาพ RAW ได้. ซอฟต์แวร์ Aperture 2 สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ก็รองรับไฟล์รูปภาพ RAW ได้ด้วยเช่นกัน.

    หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่สามารถดูไฟล์ RAW ได้ แสดงว่า iPhoto และ ซอฟต์แวร์ Aperture 2 นั้นอาจจะต้องได้รับการอัปเดตเพื่อเพิ่มการรองรับสำหรับโปรไฟล์รูปภาพ RAW อันใหม่. เข้าไปดูเว็บไซต์ Apple ได้ที่ http://www.apple.com สำหรับข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับแอปพลิเคชันใด ๆ เหล่านี้.

    ซอฟต์แวร์ Image Data Converter SR ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้อง ก็สามารถใช้ดูและแก้ไขไฟล์รูปภาพ RAW ในเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ได้เช่นกัน.