หมายเลข ID หัวข้อ : 00082889 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/03/2018

ฉันจะทำการถ่ายในฟอร์แมท RAW ด้วย Smart Remote Control ได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำการเลือกฟอร์แมท RAW สำหรับรูปภาพ หลังจากเริ่มการทำงานของแอพ Smart Remote Control บนตัวกล้องและอุปกรณ์ Android หรือ iPhone สำหรับเชื่อมต่อของท่าน. ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้:

หมายเหตุ: เมนูขั้นตอนและรูปภาพที่แสดงนี้เป็นของ Smart Remote Control Ver.3.00. ซึ่งเมนูขั้นตอนและรูปภาพจะแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของ Smart Remote Control.

 1. ต้องแน่ใจว่า ได้มีการใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าไปในกล้อง.
 2. เปิดการทำงานของแอพ Smart Remote Control ในกล้องขึ้นมา.
 3. เปิดการทำงานของ PlayMemories Mobile ในอุปกรณ์สมาร์ทของท่านและเชื่อมต่อเข้ากับกล้อง.
 4. เมื่อทำการเชื่อมต่อได้แล้ว (มีรูปกล้องแสดงในอุปกรณ์สมาร์ท), ให้กดปุ่ม Menu บนตัวกล้อง.
 5. ใช้ปุ่มเลือกทิศทางต่าง ๆ เพื่อเข้าไปที่ Menu 2.
 6. เลือกที่ Quality.

  Smart Remote Menu - Quality
 7. เลือกที่ RAW & JPEG.

  Smart Remote Menu - RAW & JPEG
 8. กดที่ปุ่ม Menu เพื่อออกจากการปรับตั้งนี้.

รูปภาพที่ถ่ายโดยการใช้แอพ Smart Remote Control จะได้รับการเก็บบันทึกไว้ทั้งในฟอร์แมท RAW และ JPEG ในการ์ดหน่วยความจำ.

หมายเหตุ:

 • แอพ Smart Remote Control จะมีการปรับตั้ง Quality ของตัวเอง และจะต้องทำการปรับตั้งหลังการเริ่มการทำงานของแอพนี้แล้ว. เมื่อทำการตั้งค่าได้แล้ว, แอพ Smart Remote Control จะจำค่าการปรับตั้งคุณภาพนั้นไว้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง.
 • ท่านไม่สามารถจะถ่ายภาพในฟอร์แมท RAW & JPEG โดยใช้กล้อง NEX-5T ที่มีแอพ Smart Remote Embedded ในตัวได้.
 • ต้องแน่ใจว่า ท่านได้ทำการดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของแอพ Smart Remote Control จากเว็บไซต์ของ PlayMemories Camera มาติดตั้งไว้.