หมายเลข ID หัวข้อ : 00082889 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

ฉันจะถ่ายภาพในแบบ RAW ด้วยแอป Smart Remote Control ได้อย่างไร?

  การเลือกฟอร์แมท RAW สำหรับรูปภาพ จำเป็นต้องทำหลังการเริ่มการทำงานของแอป Smart Remote Control ในกล้องนั้น และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Android หรือ iPhone ของท่าน

  หมายเหตุ: ขั้นตอนของเมนู และรูปภาพ ที่แสดงเป็นของ Smart Remote Control Ver.3.00. ขั้นตอนของเมนู และรูปภาพจะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชันของ Smart Remote Control.

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้เสียบการ์ดหน่วยความจำเข้าไปในกล้องแล้ว
  2. เริ่มการทำงานของแอป Start the Smart Remote Control ในกล้องนั้น
  3. เริ่มการทำงานของ Start Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile) ในอุปกรณ์สมาร์ทของท่านและเชื่อมต่อกับกล้องนั้น
  4. เมื่อการเชื่อมต่อทำได้แล้ว(รูปของกล้องแสดงขึ้นมาในอุปกรณ์สมาร์ท), ให้กดที่ปุ่ม Menu บนตัวกล้อง
  5. ใช้ปุ่มทิศทางต่าง ๆ เพื่อขยับไปที่ Menu 2.
  6. เลือกที่ Quality.

  7. เลือกที่ RAW & JPEG.

  8. กดปุ่ม Menu เพื่อออกจากการตั้งค่านี้

  รูปภาพที่ถ่ายไว้โดยใช้แอป Smart Remote Control จะมีการเก็บบันทึกไว้ทั้งในฟอร์แมทที่เป็น RAW และ JPEG ในการ์ดหน่วยความจำนั้น

  หมายเหตุ:

  • แอป Smart Remote Control จะมีการตั้งค่า Quality ของตัวเอง และจะต้องทำการตั้งหลังจากที่แอปเริ่มทำงานแล้ว เมื่อตั้งเสร็จแล้ว, แอป Smart Remote Control จะจำการตั้งค่าคุณภาพของตนเองไว้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  • ท่านไม่สามารถถ่ายภาพในฟอร์แมท RAW & JPEG โดยใช้ NEX-5T กับแอป Smart Remote Embedded ในตัวเครื่องได้
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้ทำการดาวน์โหลดแอป Smart Remote Control เวอร์ชันล่าสุดจาก เว็บไซต์ PlayMemories Camera Apps