หมายเลข ID หัวข้อ : 00189042 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/11/2017

วิธีการใช้กล้องถ่ายภาพวิดีโอของ Sony เป็น Web cam ด้วยการเชื่อมต่อกับ composite video หรือ S-video.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องมีขั้วแจ็คอินพุทแบบ composite Video หรือ S-Video และใช้งานร่วมกันได้กับซอฟต์แวร์ webcam ที่ติดตั้งเข้าไป เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่อง จะต้องใช้การ์ด Video capture และ/หรือ การ์ดเสียง.
Composite Video และ S-Video input

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ไม่สามารถดำเนินการได้เมื่อใช้แบตเตอรี่ของกล้องบันทึกวิดีโอเป็นแหล่งจ่ายกำลังไฟ. ถ้าหากกล้องบันทึกภาพวิดีโอนั้นเปิดอยู่ แต่ไม่ทำการบันทึก หรือ เล่นเทป, เครื่องจะปิดไปเองโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 5 นาที เพื่อเป็นการประหยัดกำลังงานของแบตเตอรี่. นอกจากนี้, โปรดรับทราบว่า ขั้นตอนนี้อาจจะไม่ทำงานกับกล้องบันทึกภาพวิดีโอโซนี่ทั้งหมด แม้ว่า ใช้กับ AC power adapter ก็ตาม. เครื่องบางรุ่นจะมีโหมดสาธิตอัตโนมัติ ที่จะเปิดขึ้นมาหลังจาก 5 นาที ถ้าหากเปิดกล้องขึ้นมา และ ไม่มีการบันทึก หรือ เล่นเทป.

 1. เสียบ AC power adapter สำหรับกล้องบันทึกภาพวิดีโอ เข้ากับเต้ารับไฟที่ใช้งานได้ และ จากนั้น เชื่อมต่อเข้ากับกล้องบันทึกภาพวิดีโอ.
 2. เชื่อมต่อสาย composite video หรือ S-Video เข้ากับแจ็ค VIDEO หรือ S-VIDEO บนตัวกล้องบันทึกภาพวิดีโอ.

  หมายเหตุ:

  • กล้องบันทึกภาพวิดีโอของโซนี่ ปกติจะมีสาย composite Audio/Video ให้มาด้วย; สาย S-Video จะมีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก.
 3. เชื่อมต่อปลายสายด้านหนึ่งของสาย composite video หรือ สาย S-Video เข้ากับขั้วแจ็ค VIDEO IN หรือ S-VIDEO IN ของเครื่องคอมพิวเตอร์
 4. เปิดกล้องขึ้นมาโดยการขยับสวิทช์ POWER ไปที่ตำแหน่ง CAMERA.
 5. นำตลับเทปคาสเซทออกจากกล้องบันทึกภาพวิดีโอ.
 6. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา.
 7. เริ่มการทำงานของแอปพลิเคชัน webcam.

  หมายเหตุ: สอบถามกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ เพื่อขอความช่วยเหลือในการเซ็ตอัป หรือ ใช้ซอฟต์แวร์ webcam นั้น.