หมายเลข ID หัวข้อ : 00189042 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/11/2021

วิธีการใช้กล้องถ่ายภาพวิดีโอของ Sony เป็น Web cam ด้วยการเชื่อมต่อแบบ Composite video หรือ S-video

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  กล้องบันทึกวิดีโอรุ่นเก่าบางรุ่นอาจจะรองรับ การใช้งานเป็น เว็บแคม (การสตรีมมิ่งสด) ผ่านการเชื่อมต่อแบบ Composite, Component, หรือ S-Video ได้ คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  ท่านจะต้องมีรายการต่อไปนี้เพื่อทำการเซ็ตอัปการสตรีมมิ่งสด (Live Streaming)

  • กล้องบันทึกวิดีโอที่มีตัวเลือกปิดเครื่องออโต้ (Auto Shut Off) (A.Shut Off) ในเมนูและ เอาต์พุตออดิโอ/วิดีโอแบบ Composite, Component, หรือ S-Video คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ
   รูปภาพของเอาต์พุตออดิโอ/วิดีโอแบบ Component และ S-video
   • A: S-Video
   • B: Composite Video
   • ตั้ง คุณสมบัติ ปิดเครื่อง ออโต้ (Auto Shut Off) ไปเป็น ปิด (Off) หรือ ไม่ทำงานเลย (Never) เพื่อป้องกันการปิดเองโดยอัตโนมัติในระหว่างการสตรีมมิ่งสด (Live streaming)
   • ถ้าหากกล้องบันทึกวิดีโอของท่านไม่มีตัวเลือกปิดเครื่องออโต้ (Auto Shut Off) หรือมีโหมดสาธิต กล้องนั้นอาจจะไม่มีฟังก์ชันสำหรับการสตรีมมิ่งสด (Live streaming) ก็ได้
  • คอมพิวเตอร์ที่มีแจ็คอินพุต Composite/Component/S-Video หรือ อุปกรณ์ถ่ายภาพวิดีโอ (Video capture) Composite/Component/S-Video ไปเป็น USB (ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ Sony)
  • รุ่นของกล้องบันทึกวิดีโอและอุปกรณ์ถ่ายภาพวิดีโอ (Video capture) ของท่านจะเป็นตัวกำหนดชนิดของสายที่จะใช้ในการเชื่อมต่อ
  • สาย USB ถ้าหากใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพวิดีโอ (Video capture)
  • คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับการสตรีมมิ่งไว้ (ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ Sony)

  ขั้นตอนการเซ็ตอัปการสตรีมมิ่งสด (Live Streaming)

  1. เสียบตัวอะแดปเตอร์ AC สำหรับกล้องบันทึกภาพวิดีโอ เข้ากับเต้ารับไฟที่ใช้งานได้ และจากนั้นจึงเชื่อมต่อเข้ากับกล้องบันทึกภาพวิดีโอ
  2. เชื่อมต่อสาย Composite, Component, หรือ S-Video เข้ากับแจ็ค VIDEO หรือ S-VIDEO บนกล้องบันทึกวิดีโอ

   หมายเหตุ:

   • กล้องบันทึกวิดีโอ Sony ปกติจะมาพร้อมกับสาย Composite Audio/Video ; ส่วนสาย S-Video จะมีแยกจำหน่ายต่างหาก
   • ถ้าต้องการซื้อสายใด ๆ เหล่านี้ ให้สอบถามกับร้านอิเลกทรอนิกส์ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของท่านหรือเข้าไปดูที่ Sony Parts and Accessories Sales

  3. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย Composite, Component, หรือ S-Video เข้ากับแจ็ค VIDEO IN หรือ S-VIDEO IN บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพวิดีโอ (Video capture)
  4. ถ้าหากใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพวิดีโอ (Video capture) ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ถ่ายภาพวิดีโอ (Video capture) นั้นเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
  5. นำตลับเทปคาสเซทออกจากกล้องบันทึกภาพวิดีโอ
  6. เปิดกล้องขึ้นมาโดยการขยับสวิตช์ POWER ไปที่ตำแหน่ง CAMERA
  7. เปิดการตั้งค่า วิดีโอ/ออดิโอ ของซอฟต์แวร์ถ่ายภาพ/สตรีมมิ่งในคอมพิวเตอร์ของท่าน
  8. ซอฟต์แวร์นั้นจะต้องรองรับอุปกรณ์ถ่ายภาพวิดีโอ (Video capture)และกล้องของท่านเป็นกล้องเว็บแคม
  9. ท่านควรจะเห็นการสตรีมสดได้แล้วจากกล้องในคอมพิวเตอร์ของท่าน