หมายเลข ID หัวข้อ : 00270422 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/11/2021

การสตรีมมิ่ง USB (USB Streaming) คืออะไร?

    การสตรีมมิ่ง USB (USB Streaming) เป็น คุณสมบัติหนึ่งที่พบได้ใน กล้องบันทึกวิดีโอบางรุ่นของ Sony ที่จะทำให้สามารถส่งวิดีโอและออดิโอสด ๆ ไปให้กับ คอมพิวเตอร์โดยใช้การเชื่อมต่อทาง สาย USB คุณสมบัตินี้จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากเมื่อใช้กล้องบันทึกวิดีโอเป็นกล้องเว็บแคมสำหรับการประชุมวิดีโอทางไกล

    หมายเหตุ: ไม่ได้มีกล้องบันทึกวิดีโอ Sony ที่มีพอร์ต USB ครบทุกรุ่นที่สามารถจะทำการสตรีมมิ่ง USB ได้ ให้ศึกษาจากคู่มือการใช้งานของ กล้องบันทึกวิดีโอนั้นสำหรับรายละเอียดเฉพาะ คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ