หมายเลข ID หัวข้อ : 00270418 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/11/2021

วิธีการใช้กล้อง Alpha หรือ DSC ของท่านทำการ สตรีมสดโดยใช้พอร์ต HDMI

  กล้อง Alpha และ DSC บางรุ่นจะรองรับการสตรีมมิ่งสดได้ผ่านพอร์ต HDMI ของกล้อง คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ กล้อง Alpha และ DSC บางรุ่นจะรองรับการสตรีมมิ่งสดผ่าน พอร์ต USB โดยใช้ซอฟต์แวร์ Imaging Edge Webcam ได้ด้วย

  หมายเหตุ: สำหรับการสตรีมมิ่งโดยใช้พอร์ต HDMI , ท่านจะต้องมีอุปกรณ์ถ่าย วิดีโอ HDMI ไปเป็น USB , คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง ซอฟต์แวร์สตรีมมิ่งไว้ และสาย HDMI และ สาย USB

  ขั้นตอนการเซ็ตอัปการสตรีมมิ่งสด

  1. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับเอาต์พุต HDMI ของกล้อง, และปลายอีกด้านหนึ่งของสายเข้ากับอินพุต HDMI ของ อุปกรณ์ถ่ายภาพวิดีโอ
  2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ถ่ายภาพวิดีโอเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
  3. เปิดการตั้งค่า วิดีโอ/ออดิโอ ของซอฟต์แวร์ถ่ายภาพ/สตรีมมิ่งในคอมพิวเตอร์ของท่าน
  4. ซอฟต์แวร์นั้นจะต้องรองรับอุปกรณ์ถ่ายภาพและกล้องของท่านเป็น กล้องเว็บแคม
  5. การสตรีมมิ่งสดจากกล้องในตอนนี้ควรจะเห็นได้บนคอมพิวเตอร์ของท่านแล้ว
  6. เพื่อให้ได้การโฟกัสที่ดีขึ้น ให้เปิดสิ่งต่อไปนี้ในกล้อง (ถ้ามี):
   • โฟกัสอัตโนมัติแบบตรวจจับใบหน้า (Face-Detection Auto-Focus): ไปที่เมนู AF → Face/Eye AF Set → Face/Eye Prty in AF → เปิด (On)
   • โฟกัสอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (Continuous AF): ไปที่เมนู AF → โหมดโฟกัส (Focus Mode) → โฟกัสอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (Continuous AF)
  7. เปิด โหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Movie Mode) บนตัวกล้อง

  หมายเหตุ:

  • คุณภาพสูง การสตรีมมิ่งวิดีโอต่อเนื่องอาจจะทำให้อุณหภูมิในตัวกล้องเพิ่มสูงขึ้น ที่อาจจะทำให้กล้องปิดลงไปโดยอัตโนมัติได้จนกว่าจะเย็นตัวลง
   • พิจารณาข้อมูลจำเพาะด้านความร้อน หลีกเลี่ยงการสตรีมมิ่งที่โดนแสงแดดโดยตรง และปิดกล้องเมื่อไม่ได้ใช้งาน
   • ถ้าหากกล้องของท่านสามารถบันทึกได้ในแบบ XAVC S 4K และมี การตั้งค่า อุณหภูมิปิดเครื่องออโต้ (Auto Power OFF Temp.) ให้เปลี่ยนการตั้งค่าจาก มาตรฐาน (Standard) ไปเป็น สูง (High) จะทำให้สามารถมีเวลาบันทึกได้นานขึ้น
  • ถ้าหากท่านใช้ไมโครโฟนภายนอก ต้องมั่นใจว่าได้เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมใน การตั้งค่าออดิโอของคอมพิวเตอร์ของท่านแล้ว
  • ถ้าหากเมนูกล้องแสดงขึ้นมาในการสตรีม ให้ไปที่ การตั้งค่า HDMI (HDMI Settings)แสดงข้อมูล HDMI (HDMI Info. Display)ปิด (Off) เพื่อปิดจอแสดงผลนั้น
  • ถ้ายังมีปัญหาการตรวจหาใบหน้าและการปรับโฟกัส ให้ไปที่ รูปแบบไฟล์ (File Format)XAVC S HD เพื่อเปลี่ยนรูปแบบไฟล์ไปเป็น HD (ถ้ามี)