หมายเลข ID หัวข้อ : 00250702 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

มี "Connection status cannot be confirmed (สถานะ การเชื่อมต่อไม่สามารถตรวจสอบได้)" แสดงขึ้นมาและเฟิร์มแวร์ไม่สามารถ อัปเดตได้ใน เครื่องเล่น Blu-ray

  - ผลิตภัณฑ์

  ถ้าหน้าจอทีวีมีข้อความนี้ และท่านไม่สามารถ อัปเดตเฟิร์มแวร์ของ เครื่องเล่น Blu-ray Disc™ ได้อาจจะมีปัญหาใน การเชื่อมต่อของเครือข่าย ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำ การแก้ปัญหาและตรวจสอบดูว่า การเชื่อมต่อและการตั้งค่าของเครือข่ายถูกต้องดีแล้ว

  ข้อสำคัญ:

  • เชื่อมต่อสายของ เครือข่ายเข้าเข้าโดยตรงกับแจ็ค LAN (100) ทั้งในเครื่องเล่น Blu-ray Disc™ และ แหล่งจ่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต อาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อ เครือข่ายแบบใช้สาย หรือ ทำตามขั้นตอน การแก้ปัญหาด้านล่างจนกว่าจะแก้ปัญหาได้
  • ไม่ได้มี เครื่องเล่น Blu-ray Disc™ ที่จะใช้ การเชื่อมต่อ เครื่องเล่น Blu-ray Disc™ แบบเครือข่ายไร้สายได้ครบทั้งหมดทุกรุ่น ถ้าต้องการจะดูว่าเครื่องรุ่นของท่านใช้การ เซ็ตอัปแบบไร้สายได้หรือไม่ ให้ดูจาก ข้อมูลจำเพาะหรือคู่มือที่ให้มา
  1. ถ้าเชื่อมต่อ เครือข่ายทางสาย ให้ตรวจสอบดูสายของ เครือข่ายให้มั่นใจว่าเชื่อมต่อกับ แจ็ค LAN (100) บน เครื่องเล่น Blu-ray Disc™ และแหล่งจ่ายสัญญาณ อินเทอร์เน็ต อย่างแน่นหนาดีแล้ว
  2. ไปที่เมนู Network Settings เพื่อดูว่า เครื่องเล่น Blu-ray Disc™มี IP address ของตัวเองหรือไม่

   หมายเหตุ:

   • ISP ของท่านอาจจะกำลังมีการใช้งานที่หนาแน่นอยู่ ในกรณีนี้, สมรรถนะการทำงานอาจจะดีขึ้นได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่า ตัวเลือก Primary DNS Server ไปเป็น 8.8.8.8 หรือ 8.8.8.4 ในเมนู Network Settings
   • ถ้าท่านใช้ Proxy server ให้ป้อนค่า IP address ของ Proxy server เข้าไปช่อง Proxy Server แทนชื่อ Proxy host
  3. ในเมนู Network Settings ใน Network Connection Statusตรวจดูว่าทั้ง Physical Connection หรือ Wireless Connection และ Internet Status แสดงเป็น OKแล้ว

   หมายเหตุ: การแก้ปัญหาจะมีให้ถ้าหากสถานะขอนงแต่ละอันไม่แสดงเป็น OK

  4. ในเมนู Settings หรือเมนู Setup เลือกที่ Network Update เพื่อทำ การอัปเดตเฟิร์มแวร์

  ถ้าขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ลองขั้นตอน การแก้ปัญหาเพิ่มเติมเหล่านี้ดู:

  1. ดำเนินการ Factory Reset
  2. ตรวจสอบดูความเร็ว อินเทอร์เน็ต และตรวจสอบให้แน่ใจว่าความเร็วของการ ดาวน์โหลดมีมากกว่า 2 Mbps
  3. ไปที่ Network Settings และเลือกที่ Internet Settings
  4. หา Add New Address หรือ New Connection Registration
  5. ใช้ การตั้งค่าของ Open DNS แทนของ Google DNS:
   • Primary DNS: 208.67.222.222
   • Secondary DNS: 208.67.220.220
  6. หลังทำการตั้งค่า เครือข่าย ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟไว้นานอย่างน้อย 1 นาที
  7. เปิดเครื่องขึ้นมาและเข้าไปที่ วิดีโออินเทอร์เน็ต