หมายเลข ID หัวข้อ : 00194288 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

ข้อผิดพลาด: การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตล้มเหลว.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหาที่อาจจะเป็นสาเหตุของการทำให้เกิด Error: การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตล้มเหลว

  หมายเหตุ: เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้, ให้ตรวจเช็คสถานะของเครือข่ายหลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว.

  1. ต้องมั่นใจว่าโมเด็มและเราท์เตอร์ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และลองเปิดดูเว็บไซต์อื่นที่แตกต่าง.

   หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตอื่นไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้ได้ ปัญหาอาจจะมาจากบริการอินเทอร์เน็ตนั้น. ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

  2. ถ้าหากใช้การเชื่อมต่อผ่านสาย Ethernet , ให้ลองทำการเชื่อมต่อสาย Ethernet เข้ากับพอร์ต LAN อันอื่นในตัวเราท์เตอร์.
  3. ถ้าหากเป็นการใช้เครือข่ายไร้สายที่มีการรักษาความปลอดภัยไว้ ต้องมั่นใจว่าคีย์รักษาความปลอดภัย รหัสผ่าน มีการป้อนเข้าไปอย่างถูกต้องแล้ว.

   หมายเหตุ:

   • รหัสรักษาความปลอดภัย หรือรหัสผ่าน สำหรับเครือข่ายไร้สาย จะเป็นแบบแยกตัวใหญ่ตัวเล็ก ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของท่าน มีหลายวิธีที่แตกต่างกันที่จะเลือกตัวอักษรตัวใหญ่หรือตัวเลข
   • ท่านสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำการตรวจสอบรหัสความปลอดภัยนี้ได้.
   • ถ้าหากรหัสความปลอดภัยหรือรหัสผ่านนี้ ไม่สามารถตรวจเช็คได้โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ ให้อ้างอิงกับ ISP ของท่านสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม.
  4. ต้องมั่นใจว่ามีการแสดง IP address. ถ้าหากไม่มี IP address แสดงขึ้นมา, ให้ทำการรีเซ็ตเพาเวอร์เครื่องของโซนี่ และอุปกรณ์เครือข่าย -โมเด็มและเราท์เตอร์แบบใช้สาย - โดยการถอดปลั๊กสายไฟเพาเวอร์ออกนาน 30 วินาที
  5. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการติดตั้งตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบตัวล่าสุดไว้แล้ว
  6. ถ้าหากปัญหายังคงอยู่ ให้ทำการรีเซ็ตตัวเครื่องให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน.

   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในวิธีการรีเซ็ตอุปกรณ์ให้กลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Sony นั้น

  ความผิดพลาดนี้สามารถเกิดขึ้นจากปัจจัยอื่น ๆ เช่นด้านล่างนี้:

  • ไม่รองรับการบริการอินเทอร์เน็ตแบบ Dial-up .
  • ไม่รองรับการเชื่อมต่อแบบ Proxy .
  • ไม่รองรับ เครือข่ายที่ต้องมีการล็อกอินเพื่อการรับรอง เช่น Virtual Private Network (VPN) หรือ PPoE .
  • การตั้งค่าไฟร์วอลล์ ของเราท์เตอร์อาจจะต้องมีการปิดไว้, ให้อ้างอิงกับ ISP ของท่านสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม.