หมายเลข ID หัวข้อ : 00158645 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

ไม่สามารถเริ่มการทำงานฟีเจอร์ Screen mirroring ของเครื่องเล่น Blu-ray ได้

  ให้อ้างอิงกับคอนเทนท์ด้านล่างเพื่อทำการตรวจสอบรายละเอียดสเปค, ตรวจสอบหมายเหตุ, ตรวจสอบซ้ำการปรับตั้งค่าและการแก้ปัญหา.

  • ตรวจสอบว่า อุปกรณ์มือถือของท่านรองรับ Miracast ได้หรือไม่
   ฟีเจอร์นี้ใช้ Miracast technology ในการสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างอุปกรณ์ของท่านกับเครื่องเล่น Blu-ray.
   อุปกรณ์ของท่านจะต้องรองรับ Miracast (Screen mirroring) เพื่อให้ฟีเจอร์นี้ทำงานได้.

   หมายเหตุ: Miracast technology เป็นเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารแบบหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาโดย Wi-Fi Alliance และจะอนุญาตให้อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ต่าง ๆ ทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้โดยตรง และส่งวิดีโอได้.
   • กรณีที่ใช้ iOS
    เนื่องจาก อุปกรณ์ iOS ไม่รองรับ Miracast, จึงไม่สามารถใช้ Screen mirroring ได้.
    การใช้งาน Screen mirroring ไม่ได้ ซึ่งเป็นไปตามสเปคของอุปกรณ์ iOS.
   • กรณีที่ใช้ Android
    ให้อ้างอิงกับรายการของอุปกรณ์ Wi-Fi Certified Miracast ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ Wi-Fi Alliance สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.
    http://www.wi-fi.org/
   • ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10
    การเล่น Screen Mirroring อาจจะไม่แสดงออกมา, เนื่องจาก ข้อจำกัดในการใช้งานร่วมกันได้กับ Windows video driver.
  • หมายเหตุ เมื่อใช้ Screen mirroring
   • ฟังก์ชั่น Screen mirroring นี้ ไม่ต้องใช้ access point (wireless LAN router) ระหว่างเครื่องเล่น Blu-ray และ อุปกรณ์มือถือ.
   • ให้ตรวจสอบว่า เครื่องเล่น Blu-ray และทีวีนั้นได้มีการเชื่อมต่อโดยใช้สายอยู่หรือไม่ ก่อนการเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray นั้นเข้ากับอุปกรณ์มือถือโดยใช้ Screen mirroring.
   1. กดที่ปุ่ม Home บนรีโมทของเครื่องเล่น Blu-ray.
   2. เลือกที่ ไอคอน Screen mirroring จาก My Apps.
    หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีไอคอนของ Screen mirroring ในบริเวณ My Apps, เลือกจาก All Apps.
   3. ให้เปิดฟังก์ชั่น Screen mirroring ของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ของท่านขึ้นมา.
    จะมีหน้าจอที่คล้ายกันต่อไปนี้แสดงขึ้นมา.

   4. เลือกอุปกรณ์ที่ตรงกับชื่อที่แสดงบนจอของทีวี.
    ท่านจะต้องทำการเลือกนี้เฉพาะการเชื่อมต่อครั้งแรกเท่านั้น.
    การเชื่อมต่อครั้งต่อไปควรจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิด Screen mirroring ขึ้นมา ทั้งในอุปกรณ์และเครื่องเล่น Blu-ray.
   5. หน้าจอจากอุปกรณ์ของท่านควรจะแสดงบนหน้าจอทีวีแล้วในตอนนี้.
  • ลองใช้ Screen mirroring หลังการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้
   • รีสตาร์ทอุปกรณ์มือถือของท่านใหม่
    อุปกรณ์มือถือของท่านอาจทำงานผิดปกติเป็นการชั่วคราว.
    1. กดค้างที่ปุ่ม power ในตัวอุปกรณ์มือถือของท่านไว้นานหลายวินาที.
    2. แตะที่ Power off, และเพาเวอร์ของเครื่องจะปิดลงไป.
    3. กดค้างที่ปุ่ม power บนอุปกรณ์มือถือของท่านค้างไว้อีกครั้งนานหลายนาที และ เพาะเวอร์ของเครื่องจะเปิดขึ้นมา.
   • รีสตาร์ทเครื่องเล่น Blu-ray
    เครื่องเล่น Blu-ray อาจจะมีการทำงานที่ผิดปกติเป็นการชั่วคราวได้.
    1. หลังจากที่ปิดเครื่องเล่น Blu-ray ให้ทำการถอดปลั๊กสายไฟกำลังออกจากเต้ารับไฟ.
    2. เสียบสายไฟกำลังเข้าไปกับเต้ารับไฟ แล้วเปิดเครื่องเล่น Blu-ray ขึ้นมา.
   • เปลี่ยนการปรับตั้งของ Screen mirroring RF Setting ในเครื่องเล่น Blu-ray
    ขึ้นอยู่กับการรบกวนจากเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ, คุณภาพของเสียงและภาพในระหว่างการใช้งาน Screen mirroring อาจจะมีการดรอปลงไปได้.
    กรุณาทำการเปลี่ยนการปรับตั้งความถี่คลื่นหรือช่องสัญญาณใหม่.
    1. เลือกที่ Network Settings บนเครื่องเล่น Blu-ray.
    2. เลือกที่ Screen mirroring RF Setting.
    3. เปลี่ยนการปรับตั้งไปที่รายการใด ๆ (CH 1 หรือ CH 6 หรือ CH 11) ที่นอกเหนือจาก Auto.
    4. ลองใช้ Screen mirroring ดูใหม่.
    5. ถ้าหาก Screen mirroring ไม่ทำงาน, ให้กลับไปที่ขั้นตอนที่ 3 และเปลี่ยนไปเป็น CH ที่แตกต่างออกไป.

     หมายเหตุ: กรณีที่มีการใช้อุปกรณ์ไร้สายที่มีจำนวนมาก, แม้ว่า จะทำการเปลี่ยนคลื่นความถี่หรือช่องสัญญาณ อาจไม่สามารถช่วยแก้ความยุ่งยากนี้ได้, ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อหรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพของภาพเมื่อทำการเชื่อมต่อได้.