หมายเลข ID หัวข้อ : 00278341 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

ไม่สามารถเล่นแผ่น Blu-ray Disc (BD), DVD หรือ CD

  หมายเหตุ: เครื่องเล่น Blu-ray Disc™ บางเครื่องอาจจะแสดงข้อผิดพลาด ไม่สามารถใช้งานแผ่นดิสก์นี้ได้ (Cannot operate this disc) หรือ ข้อผิดพลาดไม่มีแผ่น (No Disc Error)

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการแก้ปัญหา:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่แผ่นที่เข้ากันได้เข้าไปในเครื่อง
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่แผ่นที่เข้ากันได้กับเครื่องเล่น Blu-ray Disc™ เข้าไปในเครื่อง
   • รหัสโซน (Region code) บนแผ่น Blu-ray Disc หรือ DVD อาจจะไม่ตรงกับรหัสโซนของเครื่องเล่น Blu-ray Disc™ กรุณาตรวจดูรายละเอียดแผ่นดิสก์ของท่าน สำหรับรายละเอียดให้ดูที่คำถามที่พบบ่อยด้านล่าง
   • ตรวจสอบดูว่าปัญหาเกิดกับแผ่นเองหรือไม่ โดยการลองกับแผ่นอื่นที่แตกต่างออกไป

    หมายเหตุ:

    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นอื่นนั้นเป็นอันที่คล้ายกับแผ่นแรกที่สุดเท่าที่จะทำได้
    • ถ้าหากท่านไม่มีแผ่นที่แตกต่างออกไป ให้ลองกับเครื่องเล่นที่แตกต่างออกไป
   • ถ้าหากการเล่นเนื้อหา DVD ทำได้กับอุปกรณ์ตัวอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นนั้นได้มีการปิดการเขียน (Finalized) ไว้ถูกต้องดีแล้ว
   • ถ้าการเล่น ภาพยนตร์ 3D Blu-ray Disc ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการใช้สาย HDMI ที่เป็นสาย HDMI คุณภาพสูง ความเร็วสูง สายประเภทเหล่านี้จะมีจำหน่ายใน Sony Store
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจถึงสถานะของแผ่นนั้น

   คำเตือน: มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้ ห้ามใช้แผ่นทำความสะอาดหรือ น้ำยาทำความสะอาดแผ่นดิสก์/เลนส์ (ทั้งแบบเปียกหรือสเปรย์) สิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้

   • ถ้าหากด้านบนของถาดใส่แผ่นสกปรก ให้เช็ดออกโดยใช้ผ้าแห้งก่อนที่จะวางแผ่นลงบนถาด
   • ถ้าหากมีรอยนิ้วมือ รอยเปื้อน หรือฝุ่นใด ๆ บนด้านสำหรับเล่นของแผ่นดิสก์ ให้เช็ดออกเบา ๆ ด้วยผ้าแห้งนุ่ม ระวังที่จะไม่ทำให้แผ่นเป็นรอยขีดข่วน
    รูปภาพประกอบ
   • แผ่นดิสก์อาจจะวางกลับด้าน ใส่แผ่นดิสก์โดยให้ด้านสำหรับเล่นคว่ำหน้าลง
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจถึงการตั้งค่าของเครื่องเล่น Blu-ray Disc™
   • การรีเซ็ตเครื่องเล่น BD :
    1. นำแผ่นดิสก์ออกจากเครื่องเล่น Blu-ray Disc™
    2. ปิดเครื่องเล่น Blu-ray Disc ลงไป
    3. ถอดปลั๊กสายไฟของเครื่องเล่น Blu-ray Disc™ ออกจากเต้ารับไฟฟ้า
    4. ปล่อยเครื่องเล่นไว้โดยไม่มีไฟไว้นานหนึ่งนาที
    5. เสียบปลั๊กสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับไฟฟ้า
    6. เปิดเครื่องเล่น Blu-ray Disc ขึ้นมา
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตั้งค่าควบคุมโดยผู้ปกครอง (Parental Control) ไม่ได้ตั้งไว้เป็น เปิด (On) การตั้งค่าควบคุมโดยผู้ปกครอง (Parental Control) จะทำการป้องกันไม่ให้เล่นแผ่นบางแผ่นได้
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตั้งค่า BD ROM 24P Output ได้มีการตั้งไว้เป็น ปิด (Off) ถ้าการตั้งค่านี้มีการตั้งไว้เป็น เปิด (On) และทีวีไม่รองรับการตั้งค่าที่ใช้นี้ หน้าจอทีวีจะว่างเปล่าหรือไม่แสดงภาพออกมา
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตั้งค่าความละเอียดของเอาต์พุตวิดีโอของ เครื่องเล่น Blu-ray Disc™ สอดคล้องกับของทีวี
   • เมื่อเล่นแผ่น Blu-ray Disc ที่รองรับ BD-Live เพื่อดูเนื้อหาเพิ่มเติมจากที่มากับแผ่น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจดังต่อไปนี้:
    • จะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตรวจดู การตั้งค่าเครือข่ายเพื่อดูว่าเครื่องเล่น Blu-ray Disc™นั้นมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือไม่
    • ปรับการตั้งค่า การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ BD (BD Internet Connection) ในเมนู การตั้งค่าการดู BD/DVD (BD/DVD Viewing Settings) ไปเป็น อนุญาต (Allow)
    • ถ้าหากท่านไม่สามารถเล่นแผ่นได้หลังการทำดังที่กล่าวมาข้างต้น ให้ตั้งการตั้งค่า การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ BD (BD Internet Connection) ไปที่ ไม่อนุญาต (Do Not Allow) และลบข้อมูล BD-Live ที่ขัดแย้งกันใด ๆ ออกไปจากเมนู การตั้งค่าการดู BD/DVD จากนั้นกลับไปที่การตั้งค่า การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ BD (BD Internet Connection) เพื่อตั้งให้เป็น อนุญาต (Allow) และลองทำการเล่นแผ่นดิสก์นั้นอีกครั้ง
    • เครื่องเล่น Blu-ray Disc™ บางเครื่องอาจจะต้องมีอุปกรณ์หน่วยความจำ USB เสียบเข้าไปอย่างถูกต้องกับช่องเสียบ EXT ของเครื่องเล่นก่อนจะทำการเล่นภาพยนตร์นั้น แต่ถ้าเครื่องเล่น Blu-ray Disc™ นั้นไม่มีอินพุต EXT ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป

     หมายเหตุ: อุปกรณ์หน่วยความจำ USB อาจจะจำเป็นต้องทำการฟอร์แมทใหม่ไปเป็นรูปแบบข้อมูล FAT32 หรือจะต้องลบไฟล์ที่อยู่ในอุปกรณ์ USB นั้นก่อนที่จะใช้กับเครื่องเล่นนั้นได้

   • ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) ล่าสุด สิ่งนี้จะเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเครื่องเล่นนั้นมีความเข้ากันได้ในการเล่นที่เป็นอันล่าสุดแล้ว

    หมายเหตุ:

    • ถ้าเครื่องเล่นเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ใช้งานได้ การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบล่าสุดสามารถจะทำได้จากเมนูในส่วนของเครือข่าย (Network)
    • ถ้าเครื่องเล่นนั้นไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ให้ใช้คอมพิวเตอร์ทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบล่าสุดแทน

  ถ้าหากท่านได้ทำขั้นตอนทั้งหมดนี้แล้ว และท่านยังไม่สามารถเล่นภาพยนตร์ Blu-ray Disc ใด ๆ ได้ อาจจะจำเป็นต้องได้รับ การบริการตรวจซ่อม แล้ว